Poplatky

Místní poplatky (565/1990 Sb.):

  • Poplatek za psa: 50 Kč / rok
  • Poplatek za pronájem veřejného prostranství: 20 Kč
  • Poplatek za popelnice: 500 Kč / rok / osobu
Případné platby lze poukázat
KB: č.ú: 6322721/0100
variabilní symbol uveďte číslo domu


Ostatní poplatky: