Půjčovna krojů

V Podolí věříme, že udržování tradic předků je součástí naší kultury, a proto je třeba usilovat o zachování tohoto odkazu i pro příští generace. V roce 2011 vznikla v Podolí půjčovna krojů, kde si mohou občané Podolí, případně obyvatelé okolních vesnic, zapůjčit již připravené a nažehlené kroje na folklorní a společenské akce, které se u nás či v okolí konají.

Historicky se v Podolí nosil kroj kunovský a u žen také kroj mařatský. Proto jsou také v půjčovně krojů k dispozici primárně kroje kunovské a od roku 2014 je rozšířena nabídka také o kroje mařatské.

Dětské kroje z půjčovny: kanduška 1-2 roky, chlapecký všední kroj, dívčí kunovský kroj

Dětské kroje z půjčovny: kanduška 1–2 roky, chlapecký všední kroj, dívčí kunovský kroj

Vypůjčení krojů podléhá pravidlům, která jsou popsána ve Výpůjčním řádu (níže). Ceny za vypůjčení zohledňují, zda je kroj zapůjčován na akce organizované Obcí Podolí či nikoliv. Kroj je možno zapůjčit pouze na základě údajů z předloženého občanského průkazu, po zaplacení ceny za vypůjčení a po složení kauce, která je v případě vrácení nepoškozeného kroje v plné výši vratná. Kroje se zapůjčují již nažehlené a připravené k nošení.

Kroje lze rezervovat výhradně u paní Jarmily Kovaříkové na telefonním čísle +420 731 769 067 a to nejpozději 3 týdny před akcí. Jinde (např. na Obecním úřadě) kroje nelze zarezervovat. Rezervace krojů se řídí pravidly, která jsou uvedena ve Výpůjčním řádu (níže).
Kroje se vypůjčují v pátek v čase 15–18 hodin a vracejí v pondělí v čase 15–18 hodin v budově Podolského ráje vedle Kaple sv. Ducha.


Vzhledem k velké finanční náročnosti pořizujeme kroje do půjčovny postupně, k dispozici jsou: 2× kunovský slavnostní kroj pánský, 2× kroj pánský všední, 3 kunovské slavnostní kroje dámské, 4 kunovské slavnostní kroje dívčí různých velikostí (3–12 let), 2 kroje pro batolata (do 2 let) – šatičky kanduška + čepeček karkulka, chlapecké kroje všední (věk 1–14 let), 2 mařatské kroje slavnostní dámské a 2 kroje mařatské dívčí (jeden odpovídající velikosti vhodný ke svatému přijímání) a další krojové součásti.

Možno zprostředkovat také zapůjčení všedních krojů pro děvčátka (velikost 2 roky – 15 let) a historických kočárků – hluboký či sporťák.

Momentálně je k vypůjčení připraveno:

KUNOVSKÝ KROJ:

Dámský kunovský kroj z Půjčovny krojů v Podolí

Dámský kunovský kroj z půjčovny

 • Slavnostní pánský kroj Kunovský: Pánské boty č. 12, 2×11,10, 9, 7–8, beranica (4×), řemen 2×, šátek do kalhot (3×), košile s vyšíváním (2×), 2 x kordula a kalhoty (jedenkrát z toho starší malá velikost – vhodné také pro dospívající chlapce)
 • Všední kroj pánský: drle krátké do vysokých bot, drle dlouhé (2×), košile všední bez vyšívání (3), košile sámkovice, zástěra (3×), černá vesta (2×), klobouk černý (2×), vinařská zástěra (2×)
 • Všední kroj chlapecký (12–15 let): drle dlouhé (2×), všední košile
 • 3 x dámský kroj Kunovský: dámské boty kunovské – viz. foto, vel. č. 5 (1×) a 6 (3× – také na široké lýtko), spodnice, košule, fěrtůšky, pentle přední+zadní, turčáky, kordule, rukávce s vyšíváním, rožky pro vdané.
 • Starší dámské krojové součásti: spodnice, košule, fěrtůšky, dámské boty kordovánky KUNOVSKÉ, šorce, jupky – také XL, turčáky – také na výzdobu, šátky, fialová jupka, rukávce všední i slavnostní, fjertoch, vlňák, teplá zimní (2×) i méně teplá kacabaja, šátek plyšák aj.)
 • 4 x kunovský slavnostní kroj dívčí (3–4 roky, 4–6 let, 6–8 let, 9–11 let) – vše NOVÉ – viz. foto výše, dětský fěrtoch
 • 12 x chlapecký všední kroj – věk 9–12 let – drle + košula
 • 5 x chlapecký kroj – věk 1 – 8 let – drle + košula všední + zástěra + klobouček nebo beranica
 • 2 x chlapecký kroj slavnostní – věk 7–10 let (vhodný na první svaté přijímání) 
 • 1 x dívčí kroj vhodný na příjímání – věk 8–10 let (včetně věnečku, malovaných/čer­vených rukávců, zadního bílého fěrtochu, popř. kordovánek vel. cca. 35)
 • 2 x kroj pro batolata (do 2 let) – šatičky kanduška, spodnička a čepeček (2×)
 • Možno zapůjčit také dětské sandálky ke kroji – různé velikosti a dámské lodičky ke všednímu kroji


MAŘATSKÝ KROJ:


Dámský 2×:
- Dámské šněrovací boty vel. 6 (pro šíři lýtka 35 cm a větší) a vel. 4–5
- Rukávce včetně vyšívání a mašlí
- Šorec a fěrtůšek/dráťák
- Pentle přední a zadní
- Spodnice + spodní nohavičky
- Kordulka
- Turecký šátek

Mařatský dívčí kroj

Mařatský dívčí kroj

Dívčí (věk 7–14 let) - varianta slavnostní či na první svaté přijímání:
-  2× rukávce (baněčky) včetně vyšívání a mašlí (slovácké či bílé na přijímání)
- 2 x kordulka
- Fěrtůšek (slavnostní či bílý na přijímání) a šorec (delší či kratší), popř. fěrtoch (na přijímání)
- Pentle přední a zadní (také bílé na přijímání)
- Spodnice a přední fěrtůšek
- Věneček na přijímání (menší a větší)

O aktuální dostupnosti krojových součástí se můžete informovat také u paní Velichové.

Věříme v dobrou věc, a proto bychom rádi oslovili také veřejnost, která vlastní doma kroje, které by mohla do půjčovny věnovat. Vlastníte-li doma některé z krojových součástí (kroj kunovský či mařatský), které byste mohli věnovat půjčovně krojů, budeme rádi. Uvítáme veškeré části krojů – pro dospělé i děti – avšak vzhledem k omezené kapacitě pro skladování máme zájem pouze o kroje funkční a použitelné (popř. za rozumné náklady opravitelné). Kroje můžete předat paní Miroslavě Velichové, která je správkyní krojů a u které je možno si je zapůjčit, či Dagmar Vackové, která z pověření zastupitelstva obce dohlíží na chod půjčovny. Všechny věnované součásti budou zdokumentovány, vyfotografovány a s dárcem podepsán předávací protokol.

Naším podporovatelem je Nadace SYNOT, díky jejíž finanční podpoře jsme mohli v roce 2011 založit Půjčovnu krojů v Podolí. Nadaci patří náš dík, stejně jako všem ostatním dárcům a podporovatelům.

Výpůjční řád Půjčovny krojů v Podolí

• Vypůjčit kroj si může každý občan Podolí i ostatní občané (dále jen Vypůjčitel).

• Na akce související s reprezentací obce (tzn. např. hody v Podolí, reprezentace Podolí na Slavnostech vína, pouť v kapli v Podolí apod.) se vztahují nižší ceny za vypůjčení než na akce, které nesouvisí s obcí Podolí. Ceny zahrnují náklady spojené s přípravou, údržbou a čištěním krojových součástí a administrativou týkající se vypůjčení. Částka v sobě nezahrnuje opotřebení krojů a ani neslouží jako dodatečný zdroj financování Půjčovny krojů.

• Ceny pro zapůjčení na jiné akce nesouvisející s Obcí Podolí (tzn. hody v jiné obci, jízda králů, krojové plesy, Slavnosti vína reprezentující jinou obec aj.) jsou vyšší a zahrnují také částku za opotřebení kroje, ze které budou hrazeny opravy krojů a jejich obnova, popř. nákup nových krojových součástí.

• Při zapůjčení se navíc vybírá oproti dokladu vratná kauce, která může být částečně či celá využitá k uhrazení škod vzniklých na krojových součástech. V případě vrácení neporušené části kroje se kauce vrací v plné výši. Bez kauce není možno krojové součásti zapůjčit.

• Za škodu se nepovažuje běžné poškození vzniklé nošením (např. přiměřeně ošlapaná obuv).

• Za škodu se považují potrhání, propálení, zašpinění oděvu více než běžným nošením (např. polití červeným vínem, zašpinění od trávy, krve, šmíru, ušpinění od make-upu a jiné skvrny, které nelze vyprat), zaprání/zmoknutí výšivek, natržení bot či odření bot (Obec Podolí si vyhrazuje právo nepůjčovat obuv na Jízdu králů) apod.

• V případě škody bude o výši částky, která bude stržena z kauce či bude vyžadována po Vypůjčiteli nad rámec kauce, rozhodovat 3-členná komise složená ze Správce krojů a 2 zástupců zřizovatele (tedy zastupitelů či zaměstnanců OU Podolí).

• Částka za vypůjčení se rozumí za 1 víkend – a to od čtvrtku před víkendem do pondělí po víkendu. Nejzazší datum vrácení kroje bude uvedeno na předávacím protokolu.

• V případě pozdějšího vrácení kroje se účtuje pokuta ve výši 20 % z částky za půjčení a to za každý den prodlení.

• V případě nevrácení krojové součásti bude po Vypůjčiteli požadována plná pořizovací cena, která je uvedena v seznamu krojů u Správce.

• Cena za vypůjčení oděvů v sobě zahrnuje také přípravu oděvu – tedy např. vyprání, vyžehlení, přišití výšivek apod.

• Neakceptuje se příprava krojů (praní, modření, žehlení) samotnými Vypůjčiteli.

• Za přípravu oděvů odpovídá osoba pověřená Obecním úřadem v Podolí (Správce krojů). V případě, že nemůže kroje připravit sám, může touto přípravou pověřit jinou kvalifikovanou osobu se souhlasem zástupce OU.

• Při rezervacích krojů mají přednost obyvatelé s trvalým bydlištěm v Podolí před ostatními.

• V případě ostatních mají přednost ti, co se budou podílet na reprezentaci Obce Podolí (např. budou v kroji tančit na hodech v Podolí – ale nejsou z Podolí, půjdou na Slavnostech vína za Podolí – ale nejsou z Podolí).

• Při výpůjčkách na Hody/Slavnosti vína má přednost hodová chasa, která tančí besedu.

• V rámci hodové chasy mají přednost stárci před ostatními tanečníky.

• Pokud o zapůjčení požádá osoba, která danou krojovou součást věnovala, má přednost před všemi. Hradí za vypůjčení nižší sazbu, která souvisí s administrativou a přípravou kroje, ať už si kroj půjčuje za jakýmkoliv účelem.

• Přednostně bude vyhověno žádosti o zapůjčení kompletního kroje před žádostí o půjčení pouze některé krojové součásti (která by blokovala možnost zapůjčit jinému zájemci kompletní kroj).

Návod na ošetřování krojové obuvi