Kaple Svatého Ducha - Farnost Popovice

Římskokatolická farnost Popovice u Uherského Hradiště – Děkanát Uh. Hradiště

Farář – P. Robert Pokrywka, Th.D.

E-mail: fapopoviceuuh@ado.cz
Telefon: +420 733 742 050
Adresa: 686 04 Popovice 186
Číslo účtu: 1543550329/0800
IČ: 46257942

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI POPOVICE U UH. HRADIŠTĚ

Pořad bohoslužeb


Kaple Svatého Ducha v Podolí
Kaple svatého Ducha v Podolí

Díky neúnavné píli občanského sdružení pro výstavbu Kaple svatého Ducha se také v Podolí můžeme pyšnit místem pro duchovní odpočinek věřících občanů.

Kaple Svatého Ducha v Podolí se stavěla v letech 1999–2006. Výrazným prvkem architektonického návrhu je úzká a vysoká věž, která charakterizuje vertikálu duchovního prostoru a ukazuje na nutnost jít v duchovním životě vzhůru k Bohu, požehnání a svátosti. Architektura je koncipována v myšlence otevřené náruče. Nejde o prostor veliký, ale svou gradací směrem k oltáři dosahuje monumentality ve skromnosti a čistotě řešení.

Do věže kaple byly zapojeny elektronické zvony se 16 programy. Oltářní obraz do interiéru namaloval a daroval Jan Černý z Podolí. Starší kostelní lavice byly darovány od farníků z kostela z Prakšic. Nejmenovaným dárcem pak bylo zaplaceno vybavení liturgického prostoru.

Slavnostní vysvěcení kaple provedl 29. října 2006 biskup mons. Josef Hrdlička. Splnil se tak sen minulých generací.

V roce 2007 proběhla výsadba zeleně a úprava okolí. Na stavbě kostela bylo odpracováno kolem 6000 hodin svépomocí. Bylo postaveno dílo, na které můžeme být hrdí. Rodilo se někdy s velkými problémy. Věříme, že bez ochrany Panny Marie, Boží pomoci a bez modliteb k Duchu Svatému by se tento svatostánek těžko dostavěl.

FOTOGRAFIE:
24. 12. 2014 – Historicky první půlnoční mše
12. 10. 2014 – „Kolaudace“ fary v Popovicích – poděkování
11. 10. 2014 – Na kole vinohrady – Zastávka v Kapli sv. Ducha v Podolí
17. 8. 2014 – Křest v Kapli Svatého Ducha

8. 6. 2014 – 7. Svatodušní pouť
29. 12. 2013 – Vánoční koncert – Chrámový sbor z Blatničky
19. 5. 2013 – 6. Svatodušní pouť
27. 12. 2012 – Vánoční zpívání – Podolské Frišky
27. 5. 2012 – 5. Svatodušní pouť
26. 12. 2011 – Vánoční koncert – Chrámový sbor z Blatničky
12. 6. 2011 – 4. Svatodušní pouť
9. 2. 2011 – Svěcení Křížové cesty
23. 5. 2010 – 3. Svatodušní pouť
18. 10. 2009 – Hody
11. 08. 2009 – Mše svatá a novokněžské požehnání
31. 5. 2009 – 2. Svatodušní pouť
19. 5. 2009 – Mše svatá
11. 10. 2008 – Hody
11. 5. 2008 – 1. Svatodušní pouť
30. 12. 2006 – Vánoční koncert – Schola z Kunovic
29. 10. 2006 – Svěcení kaple
únor 1998– říjen 2006 – Stavba Kaple Svatého Ducha

Fotografie květinové výzdoby kaple si můžete prohlédnout zde: http://www.fatym.com/view.php?…;.

VIDEA:
24. 12. 2014 – Půlnoční mše v Kapli svatého Ducha

Kněží působící v Kapli sv. Ducha:

P. BEDŘICH JAGOŠ - 2006 – 10/2011

Narodil se 1.1.1927 v Li­pově, vysvěcen na kněze v roce 1968.V současné době je v klášteře sester řádu Navštívení Panny Marie, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž.

P. Bedřich Jagoš jmenován čestným kanovníkem kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži.

P. JOSEF JOSEFÍK - 10/2011 – 7/2014
nadále působí ve Farnosti Sady

P. ROBERT POKRYWKA – 7/2014 – doposud

           Popovice