Struktura OÚ

PhDr. Tatiana Perničková – zastupitelka, pověřená pravomocemi starosty
Mgr. Gabriela Majíčková – zastupitelka
Petr Smetana – zastupitel