Fotogalerie - rok 2019

Výšlap sokolů žáků na Javořinu - 08.06.2019

V sobotu 8. června 2019 se malí sokolové společně s rodiči vydali pokořit nejvyšší vrchol Bílých Karpat Velkou Javořinu. Podolské slunce slibovalo jasné počasí, ale těsně pod vrcholem jsme vešli do mraků a nebylo vidět ani televizní vysílač. Cestou jsme si zahráli stezku všímavosti. Nejlepšího výsledku dosáhl Vojta Krč, který si zapamatoval všech deset věcí, které byly položené podél cesty.

Soubor /2019-06-08-vyslap-sokol-javorina-30.jpg Soubor /2019-06-08-vyslap-sokol-javorina-03.jpg Soubor /2019-06-08-vyslap-sokol-javorina-21.jpg další...
 

Dětský den - 01.06.2019

Soubor /2019-06-01-detsky-den-069.jpg Soubor /2019-06-01-detsky-den-004.jpg Soubor /2019-06-01-detsky-den-052.jpg další...
 

Soutěž mladých hasičů - 25.05.2019

V sobotu na našem fotbalovém hřišti pořádal Sbor dobrovolných hasičů Míkovice 1. soutěž mladých hasičů a dorostu jednotlivců zařazenou do seriálu Velká cena UH. Již od ranních hodin začali s přípravami, protože k nám z Míkovic museli převést všechno potřebné k soutěži, např. nádrž na vodu, základnu, bariéru s oknem a jiné. Do Podolí zavítalo 23 týmů starších a mladších žáků a 38 dorostenců. O občerstvení pro soutěžící i publikum se postarali fotbalisti z Podolí, za což jim patří VELKÝ D Í K! Odpolednem nás provázel moderátor Martin, kterému dáváme taky palec nahoru za skvělý výkon.
No a jak to vlastně všechno skončilo? Starší žáci z Míkovic získali 1. místo, kdy si zaběhli super požární útok časem 13:87, mladší žáci z Míkovic celkově skvělé 3. místo. A dorostenci taky nezklamali a obsadili 9 medailových umístnění z 18. A co závěrem VELKÝ DÍK VŠEM co přlložili ruce k dílu a pomohli při organizování skvělé soutěže – poprvé u nás v Podolí.

Soubor /2019-05-25-hasici-podoli-54.jpg Soubor /2019-05-25-hasici-podoli-43.jpg Soubor /2019-05-25-hasici-podoli-21.jpg další...
 

Jízda zručnosti - 18.05.2019

Sportovní výbor za spolupráce s SK Podolí připravil i v letošním roce pro děti jízdu zručnosti. Mladí cyklisté a cyklistky si vyslechli od pracovníka BESIPU zásady bezpečné jízdy a také informace o vybavení kol. Všechna kola vyhovovala jízdě na silnicích, pouze některým dětem bylo doporučeno, aby tatínek na jejich kola připevnil vhodné odrazky. Přípravné práce otců tak byly většinou ohodnoceny známkou jedna nebo jedna mínus. Poté všichni vyplňovali dopravní test, se kterým předškolákům pomáhali rodiče. Následovala samotná jízda zručnosti s několika překážkami. Jízda mezi kužely dětem nečinila potíže, ani klikatící se další část dráhy. Oříškem se pro mnohé stalo uchopení sklenice za jízdy a přenesení o pár metrů dál. Tady byli někteří nuceni sundat nohu z kola a získali tak trestné body. První jízdu všichni zvládli lehce, proto se druhý pokus již měřil na stopkách. Potřetí děti celou dráhu projely na atraktivních motokárách. Všichni bojovali ze všech sil a byli moc šikovní.

Vítěze určil součet bodů ze všech disciplín. A tak to nakonec dopadlo:

Předškoláci:

  1. místo – Pepík Fojtík
  2. místo – Kuba Jakšík
  3. místo – Ondra Jakšík a Bertík Mikula

Žáci do 9 let:

  1. místo – Karolínka Stašková
  2. místo – Simonka Vagdálová
  3. místo – Amélie Mikulová

Žáci do 14 let:

  1. místo – Matyáš Toman
  2. místo – Petr Toman

Čekání na výsledky si děti zpestřovaly jízdou na šlapacích autíčkách, popřípadě chůzí s nasazenými brýlemi imitujícími požití alkoholu, či s brýlemi simulujícími velkou únavu. Při vyhodnocení vítězové obdrželi medaile a věcné ceny. Na závěr všichni poseděli u ohně a opekli si špekáčky.

Soubor /2019-05-18-jizda-zrucnosti-13.jpg Soubor /2019-05-18-jizda-zrucnosti-17.jpg Soubor /2019-05-18-jizda-zrucnosti-45.jpg další...
 

Zahrádkáři na Florii Kroměříž - 13.05.2019

V sobotu 4. května se 33 zahrádkářů vydalo na tradiční jarní výstavu Floria do Kroměříže. Nepršelo, nebylo horko ani zima, a tak jsme se zájmem sledovali nápaditost pořadatelů výstavy, kteří ji letos naaranžovali ve znamení zvěrokruhu. Jak vstupní brána, tak i samotná znamení zvěrokruhu se povedla a byla překrásná. Každý z nás dokoupil sazenice a potřebné nářadí. Kulisu krásné atmosféry dodalo vystoupení kytaristy Dale B Williams s rockovými písničkami ze 70. a 80. let. Následovalo vystoupení Vladimíra Hrona.

My jsme se však už vydali na další cestu. Naším cílem bylo Muzeum zemědělské techniky našich dědů v Pravčicích. A hodina věnovaná prohlídce tohoto zajímavého muzea uběhla strašně rychle. Všichni jsme obdivovali staré zemědělské stroje, povozy, kočáry, traktory, ale i vybavení tehdejších domácností včetně moderních prvků, jaký představovala pračka. Expozice umístěná ve dvou velkých halách sklidila jen slova chvály. Sobotní putování jsme poté ukončili v nedalekých Záhlinicích v Hostinci U Čápa, kde jsme se občerstvili pivem z místního Záhlinického pivovaru. Zahrádkáři opět dostáli svému trendu z posledních let, kdy umí udělat pestrý a zajímavý doprovodný program k výstavě Floria v Kroměříži.

Jaroslav Míšek

Soubor /2019-05-04-zahradkari-na-florii-kromeriz-04.jpg Soubor /2019-05-04-zahradkari-na-florii-kromeriz-09.jpg Soubor /2019-05-04-zahradkari-na-florii-kromeriz-20.jpg další...
 

Autobusový zájezd na Vršatec - 11.05.2019

V sobotu 11. května 2019 připravil Sokol Podolí pro své členy a veřejnost autobusový zájezd na Vršatec. Obavy ze špatného počasí ovlivnily účast na výletě a tak nás nakonec jelo jen 29. Počasí se nakonec umoudřilo a prožili jsme krásný slunečný den v jarní přírodě. Sluníčko provázelo naše kroky téměř celý den a nádherná viditelnost byla odměnou za náročný výstup na Chmelovou. Ušli jsme sice jen 7 km, ale plno krásných výhledů na Strážovské vrchy, Malou Fatru, Povážský Inovec a Velkou Javořinu bylo odměnou za naši námahu. Blahopřejeme všem dětem za absolvování této trasy a těšíme se na vaši účast na dalších vycházkách.

Soubor 2019-05-11-vylet-na-vrsatec-001.jpg Soubor 2019-05-11-vylet-na-vrsatec-044.jpg Soubor 2019-05-11-vylet-na-vrsatec-054.jpg další...
 

Velikonoční obchůzka Sekáčů po Podolí - 22.04.2019

I v letošním roce se vydali někteří z Podolských Sekáčů na obchůzku po Podolí, aby s písničkou obešly své známé a kolegyně Frišky.

Soubor /2019-04-22-obchuzka-sekaci-09.jpg Soubor /2019-04-22-obchuzka-sekaci-07.jpg Soubor /2019-04-22-obchuzka-sekaci-05.jpg další...
 

Sokolská vycházka dětí kolem Buchlova - 19.04.2019

Předškoláci a žáci ze SOKOLu Podolí vyrazili na Velký pátek na vycházku od Hospody Pod Břesteckou skalou na Barborku, Buchlov a Buchlovské kameny přes Zikmundov zpět. Trasa, na kterou se vydalo 18 dětí a 12 dospělých, byla pro děti náročná, přesto ji všichni velmi dobře zvládli včetně malých předškoláků. Během cesty hráli spoustu her, které pro ně připravil, stejně jako celou trasu, Zdeněk Kasper. Patří mu za organizaci celé akce obrovské poděkování.

Soubor /2019-04-19-vylet-buchlov-068.jpg Soubor /2019-04-19-vylet-buchlov-011.jpg Soubor /2019-04-19-vylet-buchlov-013.jpg další...
 

Beseda Zastavme umírání orné půdy - 12.04.2019

Beseda o nevhodném obhospodařování půdy vedená Petrem Maradou přilákala nejen místní, ale i zájemce z okolních vesnic.

Soubor /2019-04-12-beseda-puda-26.jpg Soubor /2019-04-12-beseda-puda-25.jpg Soubor /2019-04-12-beseda-puda-01.jpg další...
 

Královničky přinesly do Podolí jaro - 07.04.2019

Letos je to již šestý rok, co se nám v Podolí podařilo po více jak 40 letech v Podolí oživit zvyk nosení létečka. Samotným královničkám, jak se u nás nosení létečka nazývá, také letos předcházely dvě zkoušky v Podolském ráji. Tam si děvčátka s maminkami zopakovala písničku Stála panenka Maria a také si připravovala krepové růže, fáborky, papírové kvítky a vajíčka na svoje létečka. Na smrtnou neděli, tedy 7. dubna 2019, pak do ulic Podolí vyrazilo 19 děvčátek za doprovodu 9 maminek. V pěti skupinách se rozešly s nazdobenými borovicovými větvičkami do všech domů v Podolí, aby přinesly do domácností jaro a zahnaly zimu. Oproti loňskému roku, kdy holčičky čelily studeném větru a teplotě –4°C, bylo letos počasí příjemné a sem tam na nás vykouklo i sluníčko. Jaro tak skutečně přišlo do vsi!

Soubor /2019-04-07-kralovnicky-043.jpg Soubor /2019-04-07-kralovnicky-021.jpg Soubor /2019-04-07-kralovnicky-082.jpg další...
 
« 1 2 3 4 »

Archiv: