Fotogalerie - rok 2013

Vítání občánků - 23.03.2013

V sobotu dopoledne jsme přivítali mezi občany Podolí pětici dětí: Amálku Vaculíkovou, Anežku Malinovou, Lukáška Malinu, Honzíčka Vysloužila a Vítečka Raclavského. Přejeme jim do života hodně zdraví a vše dobré!

Soubor /2013-03-23-vitani-obcanku-29.jpg Soubor /2013-03-23-vitani-obcanku-22.jpg Soubor /2013-03-23-vitani-obcanku-18.jpg další...
 

Kurz Pilates - 19.03.2013

Děvčata z občanského sdružení Folklor a kultura v Podolí se rozhodla zorganizovat jarní kurz cvičení Pilates pro zájemkyně z naší obce. Pod vedení zkušené lektorky Jitky Králíkové tak probíhá 10-ti hodinový kurz.

Soubor /2013-03-19-pilates-04.jpg Soubor /2013-03-19-pilates-07.jpg Soubor /2013-03-19-pilates-02.jpg další...
 

Karneval - 09.03.2013

Také letos se děti výborně bavily při karnevalu, který tradičně zorganizovala ZŠ a MŠ Podolí. O zábavu se staral herec Slováckého divadla, David Vacke, na děti čekala bohatá tombola, kde byly dvě stovky cen, občerstvení si všichni mohli koupit v bufetu U Piráta a konečně děti si mohly také nechat namalovat obličej.

Soubor /2013-03-09-karneval-04.jpg Soubor /2013-03-09-karneval-89.jpg Soubor /2013-03-09-karneval-46.jpg další...
 

Výroční schůze zahrádkářů - 22.02.2013

Také letos se sešli členové Svazu zahrádkářů, aby zhodnotili uplynulý rok. Po zprávě vedení svazu byli za uplynulou činnost ocenění Rostislav Toman, František Doležel a Antonín Prachař. Po dobré večeři již následovala volná zábava za doprovodu muzikantů z Komni.

Soubor /2013-02-22-schuze-zahradkaru-09.jpg Soubor /2013-02-22-schuze-zahradkaru-02.jpg Soubor /2013-02-22-schuze-zahradkaru-06.jpg další...
 

Fašanková obchůzka dětí - 08.02.2013

Také letos se konala fašanková obchůzka v Podolí pod taktovkou místní Základní a mateřské školy. Do průvodu se vydala v pátek téměř padesátka masek, za vydatného doprovodu jak dalších dětí, tak také dospělých. Za zvuků trubky v podání Františka Ševečka nechyběl ani tradiční šavlový tanec.

Soubor /2013-02-08-fasank-52.jpg Soubor /2013-02-08-fasank-62.jpg Soubor /2013-02-08-fasank-09.jpg další...
 

Koncert pro děti - Písničky z pohádek - 31.01.2013

Na výchovný koncert pro ZŠ a MŠ tentokrát pozvali školáci také ostatní děti z Podolí a jejich doprovod. Děti si za doprovodu kytary nejenom zazpívaly pohádkové písničky, ale také si zatancovaly.

Soubor /2013-01-31-koncert-zs-ms-pisnicky-05.jpg Soubor /2013-01-31-koncert-zs-ms-pisnicky-09.jpg Soubor /2013-01-31-koncert-zs-ms-pisnicky-02.jpg další...
 

Bruslení ve Žlebě - 20.01.2013

Také letos se během chladných lednových a únorových dní bruslilo na hřišti ve Žlebě. Velké díky za přípravu kluziště patří již tradičně panu Vlastíku Rýpalovi a Jardovi Ježíkovi.

Soubor /2013-01-20-brusleni-zleb-01.jpg Soubor /2013-01-20-brusleni-zleb-17.jpg Soubor /2013-01-20-brusleni-zleb-12.jpg další...
 

ZIMNÍ VYCHÁZKA DO POTOMÁKOVA MUZEA A NA POHYBLIVÝ BETLÉM V POPOVICÍCH - 19.01.2013

I přesto, že teploměr ukazoval –6 °C, sobotní vycházka do Popovic se nesla ve veselém duchu. Nejdříve jsme navštívili Potomákovo muzeum krojů, kde jsme si prohlédli starou, ale stále funkční pec na chleba, a poté vývoj kunovského kroje od 16. století. Děti pak nemohly také minout pohyblivý Betlém v popovském kostele.

Soubor /2013-01-19-vychazka-popovice-10.jpg Soubor /2013-01-19-vychazka-popovice-30.jpg Soubor /2013-01-19-vychazka-popovice-12.jpg další...
 

Tříkrálová sbírka - 05.01.2013

Také v letošním roce proběhla v Podolí Tříkrálová sbírka pro Charitu. Vybralo se 19 170 Kč.
Velké díky patřím všem dobrovolníkům i dárcům, kterým není lhostejná pomoc potřebným.
Mimochodem víte, že tří písmena K+M+B, které píší tři králové na dveře, nejsou začáteční písmena jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara (jde zřejmě o starobylý a zakořeněný zvyk), nýbrž znamenají “Kyrios mansionem benedicet – Pane žehnej tomuto domu“.

Soubor /2013-01-05-trikralova-sbirka-01.jpg Soubor /2013-01-05-trikralova-sbirka-05.jpg Soubor /2013-01-05-trikralova-sbirka-02.jpg další...
 
« 1 2 3 4 5 »

Archiv: