Fotogalerie - rok 2015

Tříkrálová sbírka - 10.01.2015

Také letos vyrazily do ulic Podolí 3 skupinky Tříkrálových koledníků s doprovodem, aby podpořily sbírku Charity na pomoc těm, kteří se nemají v životě tak dobře. Vybrali rekordních 23 778 Kč.
Navazují tím na tradici, kdy v minulých stoletích chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B, což nejsou začáteční písmena jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara, nýbrž znamenají “Kyrios mansionem benedicet – Pane žehnej tomuto domu“.
Požehnání Tří králů mělo ochraňovat stavení i ty, kdo v něm přebývali, za což obyvatelé domů obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi nebo penězi.
Dnes tedy opět přicházejí malí koledníci do našich domácností, a přináší poselství radosti, naděje a pokoje pro celý rok. Za to dostávají do pokladniček peníze, které poslouží na podporu projektů organizovaných Charitou Česká republika.
Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost!

Soubor /2015-01-10-3kralove-03.jpg Soubor /2015-01-10-3kralove-01.jpg Soubor /2015-01-10-3kralove-02.jpg další...
 

Hravé cvičení pro děti ve věku 3-6 let - 06.01.2015

Od letošního ledna začaly cvičit s oblíbenou cvičitelkou Jitkou Králíkovou děti školkou povinné ve věku 3–6 let. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj samostatnosti, kreativity, odolnosti a týmové spolupráce dětí a to prostřednictvím rozmanitých cvičení, her, pohybových i hudebních aktivit a manipulace s pomůckami, nářadím a náčiním.

Soubor /2015-01-06-cviceni-deti-13.jpg Soubor /2015-01-06-cviceni-deti-04.jpg Soubor /2015-01-06-cviceni-deti-11.jpg další...
 
« 1 3 5 6 7 8 »

Archiv: