Dětský den - 18.06.2005

…pohádkový dětský den tentokrát na fotbalovém hřišti.