Beseda s důchodci - 11.12.2010

Podvečer v sobotu 11. prosince 2010 patřil v Podolí seniorům. Osmdesátka hostů a více než padesátka účinkujících se sešla v podolském kulturním domě, aby společně prožili příjemné chvíle během tradiční besedy s důchodci. Nejdříve se seniorům představili noví zastupitelé obce a poté již program zahájily děti z mateřské školy se svým pečlivě nacvičeným a velmi milým vystoupením. V adventním duchu pak pokračovaly také obě dvě třídy z podolské základní školy, které na konec svého vystoupení seniorům předaly své dárky. Ráda bych vyjádřila učitelkám ze školky i školy velký obdiv, protože pásma, která s dětmi připravily, byly vskutku originální, rozmanité a zároveň milé a seniory pohladily po duši. Setkání mládí a stáří pak uzavírala folková kapela Děvčice, která přispěla k dobré náladě všech přítomných.