Mikulášské zpívání u stromečku - 07.12.2012

Také letos se nejenom děti sešly v kulturním domě, aby si za doprovodu paní ředitelky školy, Heleny Jančářové a paní učitelek ze školky zazpívaly u vánočního stromečku. Některé děti dokonce společný zpěv doprovodily na další hudební nástroje. Poté již přišel Mikuláš s andělem a se třemi čerty a hodným dětem rozdali za odměnu balíčky s dobrotami.