Nová okna v ZŠ Podolí - 02.08.2013

Na únorovém zasedání roku 2013 byla zastupitelstvem Obce Podolí schválena výměna oken v objektu místní základní školy. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům obce bylo rozhodnuto využít možnosti získání chybějících finančních prostředků a požádat Zlínský kraj o poskytnutí podpory z Podprogramu na podporu obnovy venkova na zpracovaný projekt – ZŠ Podolí výměna oken. Naší žádosti bylo vyhověno a Obci Podolí byla na realizaci projektu poskytnuta podpora z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 90.000,– Kč, která činila 49,51 % celkových způsobilých výdajů projektu. Zlínskému kraji patří naše poděkování, tímto společným krokem s Obcí Podolí zkvalitnil prostředí výuky našich dětí, dalším pozitivem je pokles nákladů na vytápění této budovy.