Sběr nebezpečného odpadu - 02.09.2013

Velký dík patří všem občanům, kteří během pondělního odpoledne dovezli nebezpečný odpad do sběru před obecním úřadem. Je moc dobře, že si tito lidé uvědomují, jak důležité je nakládat s nebezpečnými odpady uvědoměle a opatrně. Naštěstí takových občanů je v obci dost, o čemž svědčí také plné auto společnosti Rumpold. Smutné však je, že se v naší obci nachází také takoví lidé, kteří jen dva dny před tímto sběrem pálili něco, co našemu zdraví a ovzduší určitě nesvědčilo. Snad bude takových osob v našem okolí co nejméně.