Ustavující zasedání zastupitelstva obce - 10.11.2014

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, kterému přihlíželo téměř sedmdesát občanů Podolí, byla starostkou obce Podolí zvolena Bc. Jana Rýpalová a místostarostkou obce Ing. Jarmila Kasperová. Po volbě nová starostka poděkovala za uplynulé roky ve funkci odcházejícímu starostovi Ing. Miroslavu Křižkovi.