Výstavba mokřadů v Podolí - 24.06.2015

V Podolí vznikají nové mokřady jako retenční nádrže s trvalou vodní hladinou, lagunami s proměnlivou hloubkou dna od 30 cm do 1,3 m v nepravidelných tvarech a s ostrůvky, které zajistí klid pro ptactvo a živočichy. Na fotografiích můžete vidět stav v druhé polovině června 2015, kdy probíhala 3. závěrečná fáze výstavby. Posledního června starostka převezme konečnou část stavby od firmy AQUEKO, spol. s r.o. a získáme tak velmi vzácnou lokalitu pro rozmanitost přírody našeho okolí. Mokřady jsou stanovištěm pro vodní, bahenní a vlhkomilné rostliny a útočištěm pro hmyz, obojživelníky, plazy, vodní a brodivé ptactvo a mnoho dalších nejen vzácných, ale i krásných a pozoruhodných druhů. Představují přirozenou zásobárnu vody v krajině a mají značnou retenční schopnost v případě nadměrných srážek. Poskytují vhodné podmínky pro existenci specifických mokřadních organismů.