Svatodušní pouť - 04.06.2017

Také letos při slavnosti seslání Ducha Svatého v naší kapli zazpíval scholový sbor Podolských Frišek a Friščat a za doprovodu muziky Čardáš písně zazpívali také venku před kaplí.