Svěcení opraveného kříže na Dědině - 10.11.2018

Letošním besedě s důchodci předcházelo svěcení nově zrekonstruovaného kříže na Dědině.