Výlet Sokolů za tajemstvím Starého Světlova - 06.04.2019

Ani nepřízeň počasí neodradila malé sokolíky od vycházky z Řetechova na Provodov a Starý Sětlov. Prožili společně s rodiči hezký den v přírodě, zasoutěžili si, objevili poklad loupeživých rytířů a úspěšně zdolali 8 kilometrový pochod. Zejména blahopřeji nejmladším účastníkům Davídkovi a Lucince Strnadovým, kteří cestu zvládli s naprostým přehledem. Děkuji také rodičům za bezpečný převoz auty do Řetechova a zpět. Příští vycházka se uskuteční 21. dubna a vydáme se na Buchlovský kámen. /cca 12 km/