Jízda zručnosti - 18.05.2019

Sportovní výbor za spolupráce s SK Podolí připravil i v letošním roce pro děti jízdu zručnosti. Mladí cyklisté a cyklistky si vyslechli od pracovníka BESIPU zásady bezpečné jízdy a také informace o vybavení kol. Všechna kola vyhovovala jízdě na silnicích, pouze některým dětem bylo doporučeno, aby tatínek na jejich kola připevnil vhodné odrazky. Přípravné práce otců tak byly většinou ohodnoceny známkou jedna nebo jedna mínus. Poté všichni vyplňovali dopravní test, se kterým předškolákům pomáhali rodiče. Následovala samotná jízda zručnosti s několika překážkami. Jízda mezi kužely dětem nečinila potíže, ani klikatící se další část dráhy. Oříškem se pro mnohé stalo uchopení sklenice za jízdy a přenesení o pár metrů dál. Tady byli někteří nuceni sundat nohu z kola a získali tak trestné body. První jízdu všichni zvládli lehce, proto se druhý pokus již měřil na stopkách. Potřetí děti celou dráhu projely na atraktivních motokárách. Všichni bojovali ze všech sil a byli moc šikovní.

Vítěze určil součet bodů ze všech disciplín. A tak to nakonec dopadlo:

Předškoláci:

  1. místo – Pepík Fojtík
  2. místo – Kuba Jakšík
  3. místo – Ondra Jakšík a Bertík Mikula

Žáci do 9 let:

  1. místo – Karolínka Stašková
  2. místo – Simonka Vagdálová
  3. místo – Amélie Mikulová

Žáci do 14 let:

  1. místo – Matyáš Toman
  2. místo – Petr Toman

Čekání na výsledky si děti zpestřovaly jízdou na šlapacích autíčkách, popřípadě chůzí s nasazenými brýlemi imitujícími požití alkoholu, či s brýlemi simulujícími velkou únavu. Při vyhodnocení vítězové obdrželi medaile a věcné ceny. Na závěr všichni poseděli u ohně a opekli si špekáčky.