Soutěž mladých hasičů - 25.05.2019

V sobotu na našem fotbalovém hřišti pořádal Sbor dobrovolných hasičů Míkovice 1. soutěž mladých hasičů a dorostu jednotlivců zařazenou do seriálu Velká cena UH. Již od ranních hodin začali s přípravami, protože k nám z Míkovic museli převést všechno potřebné k soutěži, např. nádrž na vodu, základnu, bariéru s oknem a jiné. Do Podolí zavítalo 23 týmů starších a mladších žáků a 38 dorostenců. O občerstvení pro soutěžící i publikum se postarali fotbalisti z Podolí, za což jim patří VELKÝ D Í K! Odpolednem nás provázel moderátor Martin, kterému dáváme taky palec nahoru za skvělý výkon.
No a jak to vlastně všechno skončilo? Starší žáci z Míkovic získali 1. místo, kdy si zaběhli super požární útok časem 13:87, mladší žáci z Míkovic celkově skvělé 3. místo. A dorostenci taky nezklamali a obsadili 9 medailových umístnění z 18. A co závěrem VELKÝ DÍK VŠEM co přlložili ruce k dílu a pomohli při organizování skvělé soutěže – poprvé u nás v Podolí.