Táborák malých Sokolů - 28.06.2019

Poslední den školního roku ukončili letošní sokolské cvičení také děti z Podolí. Žáci i školkáčci ukončili školní rok společně se Zdeňkem Kasperem, který je trpělivě a s velkou péči vedl celý rok ke sportu i k turistice. Přichystal pro ně ve školním roce nejenom cvičení, ale také spoustu her, tůry za poznáním přírody i pamětihodností a také vodácký výcvik. Od všech dětí i rodičů mu patří obrovské poděkování!