Slavnost seslání Ducha Svatého v kapli v Podolí. - 05.06.2022

Během tradiční Svatoduční pouti i letos zazpíval v kapli Sv. Ducha v Podolí scholový sbor s Friškami a Friščaty.