Kulturní dům získal čestné ocenění v soutěži Stavba roku 2021 - 19.06.2022

Náš kulturní dům získal čestné ocenění v soutěži Stavba roku 2021 Zlínského kraje. Soutěž vyhlašuje každý rok Krajská stavební společnost při svazu podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a to pod záštitou hejtmana Zlínského kraje. Ocenění půřevzala starostka Jana Rýpalová s místostarostou Lubomírem Novotným.