Svěcení obnoveného kříže v Podolí - 13.11.2022

Poslední neopravenou památkou v obci byl dřevěný kříž s laminátovým korpusem Krista, umístěný při vjezdu do obce. Původní kříž, který stával na rohu naproti hospody zhruba od 30. let, byl na začátku devadesátých let odstraněn (Kristus byl umístěn na budovu mlýna ze severní strany) a místo něj byl vystavěn nový kříž o několik metrů dále směrem k Olšavě – u autobusové zastávky. Laminátový korpus Krista byl zrestaurován již v loňském roce a společně s novým dřevěným křížem je od konce září nainstalován po pravé straně při vjezdu do Podolí z obchvatu. V neděli 13. listopadu 2022 před polednem obnovený kříž posvětil p. Robert Marek Pokrywka.