Účast zastupitelů na zasedáních

Volební období 2018 - 2022:

Zasedání zastupitelstva
Bc. Jana Rýpalová
Ing. Jarmila Kasperová
Pavel Podškubka
Jitka Raclavská
Ilona Vlachynská
Zdeněk Kasper
Mgr. Miroslav Révay
Bc. Štěpánka Míšková
Lubomír Novotný
dne
1.11.2018
dne
17.12.2018
dne
14.2.2019
dne
25.4.2019
dne
23.5.2019
dne
25.6.2019
dne
22.7.2019
dne
12.9.2019
dne
19.11.2019
dne
17.12.2019
dne
4.2.2020
dne
17.3.2020
dne
31.3.2020
dne
14.4.2020
dne
19.5.2020
dne
25.6.2020
dne
6.8.2020
dne
19.8.2020
dne
1.10.2020
dne
24.11.2020
dne
9.2.2021
dne
23.3.2021
dne
27.5.2021
dne
15.7.2021
dne
9.9.2021
dne
2.12.2021
dne
24.2.2022
dne
28.4.2022
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ - + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + - + + +
+ + + + + + + + + + + - + + + + + + - + - + + + - + + +
+ + + + + + + + + + - + - - - - - + + - + + + - - + + +
+ + + + + + + - + + + + + + + + + + - + + + + + - + + +
+ + + + + + + + + + + + + - + + + - + + + + + + + + + +
+ + + + + - + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
+ - + + + + + + + + + + + + + - + + + - + + + + + - + +
+ + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +


Volební období 2017 - 2018:

Zasedání zastupitelstva
Bc. Jana Rýpalová
Ing. Jarmila Kasperová
Pavel Podškubka
Jitka Raclavská
Ilona Vlachynská
Zdeněk Kasper
Mgr. Miroslav Révay
Bc. Štěpánka Míšková
Lubomír Novotný
dne
15.6.2017
dne
2.8.2017
dne
31.8.2017
dne
4.10.2017
dne
19.12.2017
dne
29.1.2018
dne
26.2.2018
dne
10.4.2018
dne
23.5.2018
dne
28.6.2018
dne
16.8.2018
+ + + + + + + + + + +
+ + + + + + - + + + +
+ - + + + + + + + + +
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
+ + + + + + + + + + +
- + + - + + + + + + +
+ + + + + + + + + + +


Volební období 2014 - 2017:

Zasedání zastupitelstva
Bc. Jana Rýpalová
Ing. Jarmila Kasperová
Dagmar Smetanová
Pavel Podškubka
Ing. Jaromír Hastík
Ing. Vladimír Mana
Zuzana Kubáňová
Ing. Miroslav Křižka
MUDr. Eva Dokoupilová
Petr Frydrych
PhDr. Tatiana Perničková
Mgr. Gabriela Majíčková
Petr Smetana
dne
10.11.2014
dne
21.11.2014
dne
12.12.2014
dne
16.2.2015
dne
27.2.2015
dne
11.3.2015
dne
27.4.2015
dne
18.5.2015
dne
11.6.2015
dne
23.7.2015
dne
4.9.2015
dne
7.10.2015
dne
20.11.2015
dne
18.12.2015
dne
22.2.2016
dne
25.4.2016
č. 17
dne
9.6.2016
č. 18
dne
17.6.2016
č. 18
dne
17.6.2016
dne
11.7.2016
dne
30.9.2016
dne
4.11.2016
dne
2.12.2016
dne
16.12.2016
dne
3.3.2017
dne
17.5.2017
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - o o o o o
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + o o o o o o
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - o o o o o
+ + + + + + + + + + + + + - - + + + + + - o o o o o
+ + + + + + - + + + + + + + + + - - - + + o o o o o
+ - - + + - - - - - - - + - + + - - - + + o o o o o
+ + + + + + + + + + + + + - + + - - - + o o o o o o
+ + - + + + + + - + + + + - + + - - - + + o o o o o
+ + - + + - - - - + - - - + + + - - - + + o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o + o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o - o + + + +
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o + + + +
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o + + + +Vysvětlivky:
PřítomenPřítomen
NepřítomenNepřítomen
Není členem zastupitelstvaNení členem zastupitelstva