Úřední deska

Úřední deska fyzickáElektronická Úřední deska, která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. Správnímu řádu, je shodná svým obsahem s běžnou Úřední deskou.

Běžná Úřední deska se nachází vedle budovy Obecního úřadu v Podolí, č. p. 190 a je přístupná 24 hodin denně.

Upozornění: Z elektronické úřední desky obce jsou dostupné jen ty dokumenty, které podléhají akutálně probíhající lhůtě zveřejnění. Ostatní dokumenty po době uplynutí zde již nejsou dostupné, je však možno nadále najít výčet těchto zvěřejněných dokumentů.


Vyhledávání v elektronické úřední desce
 

Elektronická úřední deska - stav k 23. 6. 2017


Soubor pdf Program výměny zdrojů tepla v domáctnostech (kotlíková dotace)
Dokument číslo:2017-000008
Datum zveřejnění:17.03.2017
Datum stažení:02.04.2017
Soubor pdf Dražební vyhláška
Dokument číslo:2017-000007
Datum zveřejnění:17.03.2017
Datum stažení:02.04.2017
Soubor pdf Řešení nedostatečně identifikovaného a neznámého vlastníka
Dokument číslo:2017-000006
Datum zveřejnění:06.03.2017
Datum stažení:22.03.2017
Soubor pdf Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr
Dokument číslo:2017-000005
Datum zveřejnění:03.03.2017
Datum stažení:03.04.2017
Soubor pdf Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytováni informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacim za rok 2016.
Dokument číslo:2017-000004
Datum zveřejnění:01.03.2017
Datum stažení:17.03.2017
Soubor pdf Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.
Dokument číslo:2017-000003
Datum zveřejnění:28.02.2017
Datum stažení:16.03.2017
Soubor pdf Informace k předčasným volbám
Dokument číslo:2017-000002
Datum zveřejnění:24.02.2017
Datum stažení:20.05.2017
Soubor pdf 25.veřejné zasedání zastupitelstva obce Podolí
Dokument číslo:2017-000001
Datum zveřejnění:22.02.2017
Datum stažení:03.03.2017
« 1 2 3 »

Archiv: