Videogalerie

15. 05. 2022 - Sokolský "víkendový tábor" ve Vřesovicích

Na sokolský víkendový tábor ve Vřesovicích se vydalo 19 dětí a 15 dospělých, kteří pomáhali dětem k tomu, aby si užili všechny naplánované aktivity a naučili se spoustu nového. Velké poděkování za organizaci patří manželům Kasperovým a také Lence Mikulové a Lence Krčové, které se celý víkend výborně staraly o to, aby všichni účastníci nestrádali hlady. Počasí vyšlo na výbornou, zábava byla skvělá a celý pobyt byl na velkou jedničku s hvězdičkou.

 

05. 05. 2022 - Besídka MŠ a ZŠ Podolí ke Dni matek

Děti z MŠ a ZŠ Podolí si připravily krásný program a dárečky pro maminky ke Dni matek. Podobný program a dárečky pak přichystali o pár dnů později také pro seniory na Besedu s důchodci.

 

30. 04. 2022 - Stavění mája a slet čarodějnic v Podolí

Poslední den v dubnu se na hřišti ve Žlebě konal slet čarodějnic. Nejkrásnější čarodějnicí byla pro letošní rok vyhlášená Andělka Kollandová, která vyhrála šerpu a kouzelnou mandragoru. Ta nejošklivější čarodějnice vyhrála pro změnu místo na hranici, na které byla upálená. Chlapi společně postavili máj a pak už si všichni užívali opékání špekáčů a volné zábavy.

 

16. 04. 2022 - Velikonoční hrkání

Letos po mnoha desítkách let kluci z Podolí obnovili zvyk velikonočního hrkání v jeho tradiční podobě. Poprvé vyšli na zelený čtvrtek večer v 18 hodin, na Velký pátek pak vyrazili od kapličky u školy do všech ulic v Podolí ve 12, 15 a 18 hodin a na Bílou sobotu opět prošli ulicemi Podolí. Kluci s hrkači, vrzgači a klapači po tři dny poctivě ohlašovali čas místo zvonů, které odletěly do Říma. První den jen v mikynách za slunečného počasí, druhý den mezi kapkami deště v tenkých bundách a poslední den zmrzlí ve větru v zimních bundách, teplých čepicích a rukavicích. Práce to nebyla lehká a rozhodně si za ni zasloužili odměnu!

 

27. 02. 2022 - Otevření kulturního domu v Podolí - reportáž Televize TVS

V neděli 27. února 2022 odpoledne byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný kulturní dům v Podolí. Otevření se zúčastnil také hejtman Zlínského kraje, pan Radim Holiš, zástupci stavebníků a také p. Robert Pokrywka, který opravenému kulturnímu domu požehnal. V kulturním domě pak k příjemné náladě zahrála kapela Nedělní Martini pod vedením Martina Rezka a kapela Děvčice pod vedením Radky Turzíkové. Velké díky patří všem, kteří se podíleli jak na rekonstrukci kulturního domu, tak také na organizaci jeho slavnostního otevření.

 

27. 02. 2022 - Otevření zrekonstruovaného kulturního domu v Podolí

V neděli 27. února 2022 odpoledne byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný kulturní dům v Podolí. Otevření se zúčastnil také hejtman Zlínského kraje, pan Radim Holiš, zástupci stavebníků a také p. Robert Pokrywka, který opravenému kulturnímu domu požehnal. V kulturním domě pak k příjemné náladě zahrála kapela Nedělní Martini pod vedením Martina Rezka a kapela Děvčice pod vedením Radky Turzíkové. Velké díky patří všem, kteří se podíleli jak na rekonstrukci kulturního domu, tak také na organizaci jeho slavnostního otevření.

 

Archiv: