Videogalerie

26. 11. 2022 - 26. Sokolská Mikulášská beseda u cimbálu v Podolí

Po dvou letech, kdy se kvůli covidu nemohly organizovat žádné akce, se v nově opraveném kulturním domě v Podolí uskutečnila již 26. tradiční sokolská Mikulášská beseda u cimbálu. Od 19.30 hodin hráli k poslechu i k tanci Mladí Burčáci, zazpívaly Podolské Frišky, Ženský a mužský sbor z Míkovic a tradičně došlo i na bohatou tombolu.

 

20. 11. 2022 - Slavnost Ježíše Krista Krále

V neděli dopoledne proběhla v Kapli Sv. Ducha v Podolí Slavnost Ježíše Krista Krále. Při mši zazpívala schola složená z Podolských Frišek, Friščat a dalších zpěvaček.

 

13. 11. 2022 - Svěcení obnoveného kříže v Podolí

Poslední neopravenou památkou v obci byl dřevěný kříž s laminátovým korpusem Krista, umístěný při vjezdu do obce. Původní kříž, který stával na rohu naproti hospody zhruba od 30. let, byl na začátku devadesátých let odstraněn (Kristus byl umístěn na budovu mlýna ze severní strany) a místo něj byl vystavěn nový kříž o několik metrů dále směrem k Olšavě – u autobusové zastávky. Laminátový korpus Krista byl zrestaurován již v loňském roce a společně s novým dřevěným křížem je od konce září nainstalován po pravé straně při vjezdu do Podolí z obchvatu. V neděli 13. listopadu 2022 před polednem obnovený kříž posvětil p. Robert Marek Pokrywka.

 

15. 10. 2022 - Hody v Podolí

Letošní vrtkavé počasí zapříčinilo, že se hody místo u kaple konaly v kulturním domě. Tam vystoupily děti z mateřské školy, základní školy, Frišky a Friščata za doprovodu CM Čardáš s primáškou Petrou Jakšíkovou. V sobotu odpoledne proběhl také den otevřených dveří v místní základní škole. Zahrádkáři pro změnu připravili v Podolském ráji výstavu ovoce, zeleniny a obrázků dětí z místní školy a bylo zde možno také zakoupit si burčák či pochutnat si na jablečném moštu. Večer na hodové zábavě hrála kapela Madusong. V neděli pak hodovou mši sloužil p. Marián Pospěcha, kterého mnozí znají z TV Noe, při mši zpívala a hrála schola, jejíž jádro tvoří Frišky s Friščaty. Po oba dny pak děti našly spoustu zábavy na kolotočích v Mlýnářově zahradě.

 

15. 05. 2022 - Sokolský "víkendový tábor" ve Vřesovicích

Na sokolský víkendový tábor ve Vřesovicích se vydalo 19 dětí a 15 dospělých, kteří pomáhali dětem k tomu, aby si užili všechny naplánované aktivity a naučili se spoustu nového. Velké poděkování za organizaci patří manželům Kasperovým a také Lence Mikulové a Lence Krčové, které se celý víkend výborně staraly o to, aby všichni účastníci nestrádali hlady. Počasí vyšlo na výbornou, zábava byla skvělá a celý pobyt byl na velkou jedničku s hvězdičkou.

 

05. 05. 2022 - Besídka MŠ a ZŠ Podolí ke Dni matek

Děti z MŠ a ZŠ Podolí si připravily krásný program a dárečky pro maminky ke Dni matek. Podobný program a dárečky pak přichystali o pár dnů později také pro seniory na Besedu s důchodci.

 

30. 04. 2022 - Stavění mája a slet čarodějnic v Podolí

Poslední den v dubnu se na hřišti ve Žlebě konal slet čarodějnic. Nejkrásnější čarodějnicí byla pro letošní rok vyhlášená Andělka Kollandová, která vyhrála šerpu a kouzelnou mandragoru. Ta nejošklivější čarodějnice vyhrála pro změnu místo na hranici, na které byla upálená. Chlapi společně postavili máj a pak už si všichni užívali opékání špekáčů a volné zábavy.

 

16. 04. 2022 - Velikonoční hrkání

Letos po mnoha desítkách let kluci z Podolí obnovili zvyk velikonočního hrkání v jeho tradiční podobě. Poprvé vyšli na zelený čtvrtek večer v 18 hodin, na Velký pátek pak vyrazili od kapličky u školy do všech ulic v Podolí ve 12, 15 a 18 hodin a na Bílou sobotu opět prošli ulicemi Podolí. Kluci s hrkači, vrzgači a klapači po tři dny poctivě ohlašovali čas místo zvonů, které odletěly do Říma. První den jen v mikynách za slunečného počasí, druhý den mezi kapkami deště v tenkých bundách a poslední den zmrzlí ve větru v zimních bundách, teplých čepicích a rukavicích. Práce to nebyla lehká a rozhodně si za ni zasloužili odměnu!

 

27. 02. 2022 - Otevření kulturního domu v Podolí - reportáž Televize TVS

V neděli 27. února 2022 odpoledne byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný kulturní dům v Podolí. Otevření se zúčastnil také hejtman Zlínského kraje, pan Radim Holiš, zástupci stavebníků a také p. Robert Pokrywka, který opravenému kulturnímu domu požehnal. V kulturním domě pak k příjemné náladě zahrála kapela Nedělní Martini pod vedením Martina Rezka a kapela Děvčice pod vedením Radky Turzíkové. Velké díky patří všem, kteří se podíleli jak na rekonstrukci kulturního domu, tak také na organizaci jeho slavnostního otevření.

 

27. 02. 2022 - Otevření zrekonstruovaného kulturního domu v Podolí

V neděli 27. února 2022 odpoledne byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný kulturní dům v Podolí. Otevření se zúčastnil také hejtman Zlínského kraje, pan Radim Holiš, zástupci stavebníků a také p. Robert Pokrywka, který opravenému kulturnímu domu požehnal. V kulturním domě pak k příjemné náladě zahrála kapela Nedělní Martini pod vedením Martina Rezka a kapela Děvčice pod vedením Radky Turzíkové. Velké díky patří všem, kteří se podíleli jak na rekonstrukci kulturního domu, tak také na organizaci jeho slavnostního otevření.

 

Archiv: