Dotace od Obce Podolí


Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu Obce Podolí
Žádost o dotaci z rozpočtu Obce Podolí
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Podolí

 

 Poskytnuté dotace – rok 2023

 • MYSLIVECKÝ SPOLEK BOŘÍ MÍKOVICE, z. s. – 20 000 Kč
 • Tělocvičná jednota Sokol Podolí – 60 000 Kč
 • Charita Uherské Hradiště – 10 000 Kč
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Míkovice – 5 000 Kč
 • Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Popovice – 8 000 Kč

 CELKEM v roce 2023 - 103 000 Kč


Poskytnuté dotace – rok 2022

 • Spolek kaple SV. Ducha v Podolí – 35 000 Kč
 • Tělocvičná jednota Sokol Podolí – 30 000 Kč
 • Folklor a kultura v Podolí – Spolek – 10 000 Kč
 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Podolí – 15 000 Kč
 • MYSLIVECKÝ SPOLEK BOŘÍ MÍKOVICE, z. s. – 30 000 Kč
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Míkovice – 5 000 Kč
 • Charita Uherské Hradiště – 8 000 Kč
 • Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace – 5 000 Kč
 • Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Popovice – 10 000 Kč

 CELKEM v roce 2022 - 148 000 Kč


Poskytnuté dotace – rok 2021

 • NA KOLE DĚTEM – nadační fond – 5 000 Kč
 • Myslivecké spolek Boří Míkovice – 30 000 Kč
 • Sociální služby Uherské Hradiště – 3 000 Kč
 • Záraza, z.s. – 10 000 Kč
 • Sokol Podolí – 30 000 Kč
 • Český svaz včelařů, z.s. – 5 000 Kč
 • Oblastní charita Uherské Hradiště – 10 000 Kč
 • PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú – 3 000 Kč

 CELKEM v roce 2021 - 96 000 Kč

Poskytnuté dotace – rok 2020

 • NA KOLE DĚTEM – nadační fond – 5 000 Kč
 • Myslivecké spolek Boří Míkovice – 30 000 Kč
 • Sociální služby Uherské Hradiště – 3 000 Kč
 • Záraza, z.s. – 10 000 Kč
 • Folkor a kultura v Podolí – Spolek – 15 000 Kč
 • Český svaz včelařů, z.s. – 3 000 Kč

 CELKEM v roce 2020 - 66 000 Kč


Poskytnuté dotace – rok 2019

 • SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Uherské - 5 000 Kč 
 • Myslivecké spolek Boří Míkovice – 30 000 Kč
 • Oblastní charita Uherské Hradiště – 5 000 Kč
 • Záraza, z.s. – 10 000 Kč
 • Spolek SK Podolí – 90 000 Kč
 • Český svaz včelařů, z.s. – 2 000 Kč

 CELKEM v roce 2019 – 142 000 Kč

Poskytnuté dotace – rok 2018

 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Podolí – 9 691 Kč 
 • Myslivecké spolek Boří Míkovice – 35 000 Kč
 • Oblastní charita Uherské Hradiště – 10 000 Kč
 • Záraza, z.s. – 10 000 Kč
 • Spolek SK Podolí – 85 000 Kč
 • Nadační fond Josefa Zimovčáka Na kole dětem – 8 000 Kč

 CELKEM v roce 2018 – 157 691 Kč


Poskytnuté dotace – rok 2017

 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Podolí – 10 000 Kč 
 • Tělocvičná jednota Sokol Podolí – 28 940 Kč
 • Myslivecké spolek Boří Míkovice – 15 000 Kč
 • Folklor a kultura v Podolí – 13 039 Kč
 • Spolek kaple sv. Ducha - 48 000 Kč
 • Klub Radost, z.s – 1 500 Kč
 • Oblastní charita Uherské Hradiště – 4 000 Kč
 • Záraza, z.s. – 10 000 Kč
 • Spolek SK Podolí – 45 000 Kč

 CELKEM v roce 2017 – 175 479 Kč


Poskytnuté dotace – rok 2016

 • Tělocvičná jednota Sokol Podolí – 15 000 Kč
 • Myslivecké sdružení Boří Míkovice – 15 000 Kč
 • Folklor a kultura v Podolí – 15 000 Kč
 • Sdružení pro výstavbu Kaple sv. Ducha - 29 500 Kč

CELKEM v roce 2016 - 74 500 Kč

 

Poskytnuté dotace – rok 2015

 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Podolí – 28 000 Kč
 • Myslivecké sdružení Boří Míkovice – 15 000 Kč
 • Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. – 2 500 Kč
 • Folklor a kultura v Podolí – 15 000 Kč
 • Radka Ondrejková – Děvčice – 15 000 Kč
 • TJ Podolí – 18 000 Kč
 • Sdružení pro výstavbu Kaple sv. Ducha – 43 052 Kč
 • Nadační fond Josefa Zimovčáka Na kole dětem – 5 000 Kč
 • Audiohelp z. s. (Český klub nedoslýchavých help) – 1 000 Kč

 CELKEM v roce 2015 – 142 552 Kč


Poskytnuté dotace – rok 2014

 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Podolí – 15 000 Kč
 • Myslivecké sdružení Boří Míkovice – 20 000 Kč
 • Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. – 2 500 Kč
 • Folklor a kultura v Podolí – 12 000 Kč
 • TJ Podolí – 99 999 Kč
 • Sdružení pro výstavbu Kaple sv. Ducha – 50 000 Kč
 • Český svaz chovatelů – 6 000 Kč
 • Český svaz včelařů – okresní výbor – 4 000 Kč
 • ČOS Sokol Podolí – 10 000 Kč
 • Antonín Křivák – sportovní střelba – 10 000 Kč
 • OS Podolané – Jaromír Hastík – 8 000 Kč
 • Oblastní charita Uherské Hradiště – 10 000 Kč
 • Čmeláček – Klub rodičů a přátel zdrav. postiž. dětí – 1 000 Kč
 • Klub radost – asociace rodičů a přátel zdrav. postiž. dětí  – 1 500 Kč
 • ČZS Dolní Němčí – 1 000 Kč

 CELKEM v roce 2014 - 250 999 Kč

Poskytnuté dotace – rok 2013

 • TJ Podolí – 99 992 Kč
 • Sdružení pro výstavbu Kaple sv. Ducha - 40 000 Kč
 • Myslivecké sdružení Boří Míkovice – 15 000 Kč
 • Folklor a kultura v Podolí – 14 500 Kč
 • ČOS Sokol Podolí – 10 000 Kč
 • Oblastní charita Uherské Hradiště – 10 000 Kč
 • OS Podolané – Jaromír Hastík – 8 000 Kč
 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Podolí – 8 000 Kč
 • Antonín Křivák – sportovní střelba – 7 000 Kč
 • Český svaz chovatelů Podolí – 6 000 Kč
 • Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. – 2 500 Kč
 • Klub radost – asociace rodičů a přátel zdrav. postiž. dětí  – 1 500 Kč
 • Český klub nedoslýchavých HELP – 1 500 Kč
 • Stacionář Mraveneček – 849 Kč

CELKEM v roce 2013 - 224 849 Kč

 


Přijaté dotace

Přijaté dotace – rok 2023

 • Revitalizace budovy obecního úřadu v Podolí – Zlínský kraj – 165 247 Kč
 • Místní energetická koncepce Podolí – Ministerstvo průmyslu obchodu ČR – 314 100 Kč
 • Modernizace  technického vybavení Místní knihovny v Podolí – Zlínský kraj – 26 000 Kč
 • Obnova krajinných prvků v Podolí – Ministerstvo životního prostředí – 181 946 Kč
 • Šablony JAK MŠ a ZŠ Podolí – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy-   844 064 Kč
 • Realizace projektů veřejného osvětlení - Ministrestvo průmyslu a obchodu – 1 321 320 Kč

CELKEM v roce 2023 – 2 852 677 Kč

Přijaté dotace – rok 2022

 • Oprava hřiště v obci Podolí – Ministerstvo pro místní rozvoj – 1 485 437 Kč
 • Obnova kříže – Ministerstvo zemědělství – 159 401 Kč
 • Obnova krajinných prvků – Ministersvo životního prostředí – 1 670 853 Kč 

Celkem v roce 2022 – 3 315 691 Kč

Přijaté dotace – rok 2021

 • Obnova kaple - Minsterstvo pro místní rozvoj - 393 855 Kč
 • Obnova památníku obětem 2. světové války- Ministerstvo obrany – 150 712 Kč
 • Obnova krajinných prvků - Ministerstvo životního prostředí - 140 512 Kč
 • Restaurace korpusu krista – Zlínský kraj - 16 000 Kč
 • Vybavení KD  – SZIF - 249 744 Kč

CELKEM v roce 2021 – 950 823 Kč

Přijaté dotace – rok 2020

 • Obnova zvonice – Minsterstvo zemědělství – 341 210 Kč
 • Protierozní výsadba - Ministerstvo ži­votního prostředí – 116 372 Kč
 • Obnova krajinných prvků – Ministerstvo životního prostředí – 1 159 148 Kč
 • Zateplení Podolské ráje – Ministerstvo životního prostředí – 738 260 Kč
 • Zateplení ZŠ v Podolí – Ministerstvo životního prostředí – 1 923 999 Kč
 • Revitaliazce KD v Podolí – Zlínský kraj – 997 000 Kč
 • Podolí osmisetleté – Zlínský kraj – 145 068 Kč

CELKEM v roce 2020 – 5 421 057 Kč

Přijaté dotace – rok 2019

 • Les v Podolí pro všechny – SZIF – 348 885 
 • Protierozní výsadba Ministerstvo životního prostředí ČR – 278 875 Kč
 • Protipovodňové opatření (Elektrocentrála) Ministerstvo životního prostředí ČR – 81 046 Kč
 • Hospodaření v lesích - Zlínský kraj – 9 000 Kč

CELKEM v roce 2019 – 717 806 Kč

Přijaté dotace – rok 2018
 • Zateplení MŠ v Podolí – Ministerstvo životního prostředí ČR – 1 009 145,38 
 • Rekonstukce budovy čp.64 (Podolský ráj) - Zlínský kraj – 994 000 Kč
 • Protierozní výsadba Ministerstvo životního prostředí ČR – 805 763 Kč
 • Restaurování kamenného kříže - Ministerstvo zemědělství ČR – 125 945 Kč

CELKEM v roce 2018 – 2 934 853,38 Kč 

Přijaté dotace – rok 2017

 • Hospodaření v lesích, výchova lesních porostů - Zlínský kraj – 52 560 Kč

CELKEM v roce 2017 – 52 560 Kč

Přijaté dotace – rok 2016

 • Duchovní a relaxační areál v Podolí - ROP Střední Morava – 4 153 442 Kč
 • Hospodaření v lesích, výchova lesních porostů - Zlínský kraj – 104 639 Kč
 • Restaurování valečných hrobů obětí 2. světové války - Ministerstvo obrany ČR - 68 000 Kč
CELKEM v roce 2016 – 4 326 081 Kč


Přijaté dotace – rok 2015

 • Vytvoření pracovní příležitosti – OP lidské lidské zdroje a zaměstnanost - 7 656 Kč
 • Územní plán Podolí – Podpora rozvoje venkova Zlínského kraje – 111 000 Kč
 • Obec Podolí – doplnění RBK a krajinné zeleně – OPŽP Zlepšování stavu přírody a krajiny, obnova krajinných struktur – 148 699 Kč
 • Zavedení separace a svozu bioodpadů v Obci Podolí – OPŽP Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží – 1 935 914 Kč
 • Mokřady a tůně v k.ú. Podolí – OPŽP Zlepšování stavu přírody a krajiny, optimalizace vodního režimu krajiny – 3 183 659 Kč
CELKEM v roce 2015 – 5 386 928 Kč

Přijaté dotace – rok 2014

 • Obec Podolí – doplnění RBK a krajinné zeleně - OPŽP Zlepšování stavu přírody a krajiny, obnova krajinných struktur – 733 420 Kč 
 • Kulturní dům s novou střechou - Státní zemědělský intervenční fond        - 162 745 Kč
CELKEM v roce 2014 – 896 165 Kč

 
Přijaté dotace – rok 2013

 • Základní škola v Podolí, výměna oken – Zlínský kraj - 90 000 Kč 
 • Kulturní dům s novou střechou - Státní zemědělský intervenční fond        - 217 387 Kč
CELKEM v roce 2013 – 307 387 Kč

 3 315 691