Mikroregion Dolní Poolšaví leží v jihozápadní části Zlínského kraje a severní části turistické oblasti Slovácko. Jak nám napovídá název mikroregionu, oblast se rozkládá na dolním toku řeky Olšavy a tvoří přirozený kulturní a krajinný celek.

Svazek obcí byl založen v lednu 2005 za účelem ochrany společných zájmů v různých oblastech lidské činnosti a podpory cestovního ruchu na svém území. Sdružuje devět členů, z nichž tři jsou místními částmi města Uherské Hradiště, a je tvořen celkem 7 458 ha plochy, na nichž žije více než 11 500 obyvatel.

Krajinu mikroregionu lze rozdělit na dvě oblasti. Okolí Kunovic náleží k rovině Dolnomoravskému úvalu, avšak půjdeme-li proti proudu řeky Olšavy, uvidíme zdvihající se kopce Bílých Karpat. Oblast je typická vínem, slivovicí a slováckým folklorem. Každá obec slaví své hody, největší svátek na Slovácku, v Kunovicích pořádají každý sudý rok Jízdu králů.

Povodňová služba a preventivní povodňová ochrana Mikroregionu Dolní Poolšaví

Na území Dolního Poolšaví se rozkládá několik zajímavých přírodních lokalit:

  • Přírodní památka Olšava ležící mezi obcemi Podolí a Míkovice představuje poslední zbytek přirozeného neregulovaného koryta řeky Olšavy. Lokalita je zajímavá hlavně ze zoologického hlediska.
  • V přírodním parku Prakšická vrchovina na pravém břehu řeky Olšavy se vyskytuje kriticky ohrožená kudlanka nábožná.
  • Přírodní rezervace Rovná hora, která leží severně od Hradčovic, je tvořena loukami a pastvinami na silně svažitých pozemcích s bohatými výskyty ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů. Velmi vzácný je starobylý druh mravence, který je známý pouze z několika lokalit v Evropě.
  • Přírodní památku Terasy tvoří bývalé terasovité sady ležící asi 0,5 km severovýchodně od Drslavic. Jedná se o lokalitu s bohatým výskytem teplomilných živočichů a rostlin.
  • Konečně přírodní rezervace Vrchové–Chrástě leží necelé 2 km severovýchodně od Drslavic. Jedná se o stepní až lesostepní stráň přecházející v les, v níž žijí vzácné druhy rostlin a hmyzu.

Členy mikroregionu jsou obce:

Kontakt:

Mikroregion Dolní Poolšaví

Nám. Svobody 361

686 04 Kunovice

Tel./fax: +420 572 549 999

Mobil: 725 083 005

E-mail: dolnipoolsavi@email.cz

www.dolnipoolsavi.cz