Záměrem tvůrců mokřadů bylo navrátit toto území přírodě a dovolit jí, aby nás odměnila pohledem na všemožné formy života, abychom mohli být takříkajíc v přímém přenosu při samovolném zrodu oživování nešetrným zemědělským hospodařením zmrzačené půdy, násilně vysušené a připravené o životodárnou vodu.
Chtěli bychom Vás, občany, požádat, abychom společně přistupovali k území v okolí mokřadů podobně jako k přírodní rezervaci.

Pojďme se společně i s našimi dětmi učit, co to znamená chovat se šetrně ke krajině, kterou byť podle katastrálního úřadu třeba vlastníme, ale která nám nikdy nebude patřit. Bude navždy patřit jen a jen naší Zeměkouli.

Místa kolem mokřadů by měla sloužit klidové relaxaci, procházkám a pozorování života bez vyrušování jejich obyvatel. K tomu by se měla využívat polní cesta zbudovaná po jedné straně mokřadů a protilehlá strana by měla být klidovým územím pro hnízdění ptactva, měla by sloužit jako
bezpečný úkryt pro ostatní živočichy.
Pejskové, naši nejmilejší přátelé a kamarádi, by v této lokalitě neměli běhat osamoceně, jelikož jejich smysly jsou výtečně přizpůsobené ke stopování a usmrcení drobné zvěře. Procházejte se s nimi prosím na vodítku a mějte je vždy pod kontrolou. Toto území není vhodné pro aportování ani pro dovádění psíků ve vodě.
Stejně tak jakékoliv sportování nebude tato lokalita přijímat s radostí. Cyklistické terénní závody, koupání v nádržích, nácvik vodáckých prvků v kajacích nebo kánoích nebo i zimní radovánky od bruslení, sáňkování či

hraní hokeje se hodí do sportovních areálů.

Poklidná cyklistická vyjížďka či v případě příznivé sněhové pokrývky projížďka na běžkách však může být příjemným zpestřením zimního dne.

Tak jako botanickou zahradu není možné využívat ke sportovnímu vyžití, tak ani
území mokřadů neprahne po této lidské činnosti.

Mokřady budou ponechány na první pohled svému osudu, nebudou se do nich vysazovat ryby, nebudou se na vodní hladině a okolí cíleně chovat kachny ani husy, území nebude hospodářsky využíváno. Pouze porost se bude spásat dobytkem nebo se bude sekat pro získání sena.

Brožurka mokřady 1

Brožurka mokřady 2

Fotogalerie:


Videogalerie: