Současná podoba mysliveckého sdružení vznikla v roce 1993 odchodem členů z Veletin, kteří byli do této doby členy MS Kojetinek Míkovice (sdružení bylo utvořeno z členů MS Podolí, Míkovice, Veletiny).

Myslivecké sdružení “BOŘÍ“ Míkovice si pronajalo v roce 1993 honitbu za účelem výkonu práva myslivost od Honebního společenstva Podolí o výměře 869 ha na období 10 let. Pronájem honitby na další období se uskutečnil dle nového zákona 449/2001 Sb. od roku 2003/2013. V roce 2013 byla Valnou hromadou Honebního společenstva podepsána smlouva na období 10 let do roku 2023.
Od 3. listopadu 2015 se sdružení přejmenovalo na myslivecký spolek Boří Míkovice, z.s.

Hlavním posláním spolku je společné provádění myslivosti v honitbě, zajišťování a zlepšování životního prostředí, ochrana přírody, chov a péče o zvěř a společenská činnost v obcích Podolí a Míkovice.

Aby spolek realizoval tyto cíle, tak se aktivně zapojil do údržby krajiny v Míkovicích (výsadba stromů, kosení travních porostů, úprava polních cest). V katastru obce Podolí spolek zakoupil pozemek v části Hlubočné, kde provedl kůlové vyznačení pozemku, na kterém byla provedena výsadba stromů, keřů, tak jak tomu bývalo v minulosti dle pamětníků. Tato výsadba má též zabránit větrnné erozi, která poškozuje krajinu. Ve spolupráci s OÚ Podolí bychom se chtěli podílet na výsadbě stromořadí při cestě do Lipin (pokud dojde k dohodám s vlastníky pozemků).

Na úseku společenském se uskutečňuje každý rok u myslivecké chaty v Míkovicích  zpívaná Svatohubertská mše s občerstvením, podobně jako v zimním období myslivecký ples v Míkovicích s mysliveckými specialitami.

Plán honů a naháněk v roce 2014/2015

Činnost sdružení řídí výbor ve složení:

Předseda a jednatel Kopunec Petr
Místopředseda Pipal Vladimír
Hospodář Jindřich Navrátil
Pokladník Ing. Stanislav Radoch
Členové Jaroslav Snopek
Kontrolní komise Martin Straňák – předseda, Petr Smetana a Josef Vítek – členové

Sídlo a adresa: Hlavní 292, Uherské Hradiště – Míkovice, 686 09 Uherské Hradiště

Myslivecké sdružení Boří Míkovice - Podolí

FOTOGALERIE:
7. 11. 2015 – Hon na katastru Míkovic
21. 6.2014 – Prohlídka zrekonstruované myslivecké chaty v Lipinách
3. 3. 2014 – Vypálená myslivecká chata v Lipinách
26. 11. 2012 – Ocenění Miroslava Rathouzského za dlouholetou činnost
28. 9. 2012 – Žehnání kaple svatého Huberta
18. 9. 2012 – Stavba kaple svatého Huberta
26. 11. 2011 – Hon na katastru Obce Podolí nad Olšavou

VIDEOGALERIE:
26. 11. 2011 – Hon a katastru Obce Podolí nad Olšavou