SBĚRNÉ MÍSTO
V Obci Podolí, ulice Pastviště č. p. 176, mohou občané odevzdávat následující materiály:

- BIOODPAD:
listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, ořezané
větve
- STAVEBNÍ ODPAD:
max. 100 kg na osobu za rok – stavební a demoliční odpad – zbytky cihel a omítek,
kamení
- KOVOVÝ ODPAD:
železo, plechovky
- OBJEMNÝ ODPAD:
koberce, linolea, matrace, umyvadla, toalety, starý nábytek: křesla, židle, válendy,
skříně. Nábytek musí být rozebraný na jednotlivá prkna či díly, skleněné části vysklené
- POUŽITÝ JEDLÝ OLEJ A TUK
Odevzdává se v plastových uzavřených obalech, jedna nádoba o maximální váze 15 kg

Letní provoz (15. 4. – 31. 10.)
středa: 15 – 17 hod. a sobota: 8 – 10 hod.

Zimní provoz (1. 11. – 14. 4.)
sobota: 8 – 10 hod. (po předchozí tel. dohodě na tel.: 572 574 130 do pátku 14:00 hod.)

Při zájmu o uložení odpadů můžete kontaktovat pana Šimona Raclavského na telefonním čísle 737 762 290.


Mapa sběrných míst v PodolíMapa sběrných míst v PodolíSběr plastů

Svoz plastů v Podolí probíhá před domy obyvatel v pravidelných měsíčních intervalech.
Společnost Rumopold sbírá vytřízené plasty ve žlutých pytlích s logem společnosti Rumpold nebo Ekokom před domy občanů. Plasty v jiných pytlích nebudou sebrány. Při zaplacení poplatků za svoz popelnic na příslušný rok  na Obecním úřadě dostane každý občan 6 pytlů zdarma, další pytle je možno zakoupit za 10 Kč.
Do pytlů s plasty můžete vkládat také polystyren a nápojové kartony.
Temíny svozu plastů najdete v Kalendáři akcí na hlavní stránce těchto webových stránek a v kalendáři obce na příšlušný rok.

 

Sběr skla a papíru

Sběrové kontejnery na papír a sklo (bílé a barevné) jsou umístěny u prodejny Javor, naproti Obecního úřadu vedle Kolajova domku, u hřiště na Záhumní a u ulice Žleb – viz. mapka.


Sběr baterií
Vybité baterie můžete odevzdat do sběrného boxu v chodbě Obecního úřadu, dále v průjezdu ZŠ Podolí (volně přístupné např. ve dny, kdy je otevřená knihovna) či ve vchodu do MŠ Podolí.

Sběr oděvů, bot, textilu a hraček
Kontejnery jsou umístěny na sběrném místě. Dále se ad hoc koná také sběr pro Charitu Broumov a v průběhu roku sbírají různé firmy staré oděvy přímo před domy občanů – informace o sběru bývají na letáčcích ve schránkách občanů.

Bioodpad
Sběrné místo pro bioodpad bylo na jaře roku 2015 zřízeno na Pastvišti č. p. 176. Občané mohou na sběrném místě ukládat např. listí, trávu, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávovou sedlinu, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpku z větví stromů a keřů, hlínu z květináčů, spadané ovoce či ořezané větve.
V obci jsou také umístěny 2 velkoobjemové kontejnery na bioodpad a sice v ulici Dražné a na Záhumní.
V rámci akce Zavedení separace a svozu bioodpadů v Obci Podol obec získala dotaci v programu OPŽP zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, díky čemu má obec k dispozici automobil pro nakládání s bioodpady.

Atomobil pro nakládání s bioodpady

Sběr nebezpečného odpadu

Obec také 2× ročně organizuje sběr nebezpečného odpadu. O termínech sběru jsou občané informováni prostřednictvím místního rozhlasu, webových stránek obce a veřejných vývěsek. Drobný elektroodpad je možno zanést také do speciálních popelnic v ZŠ nebo MŠ Podolí.


EKO-program
Komise životního prostředí v naší obci se plně soustředí na aktivity spojené s ochranou přírody okolo nás.
Tyto aktivity jsme zastřešili do tzv. EKO-programu obce, jehož cílem je snaha o UDRŽITELNÝ ROZVOJ (to je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě).

EKO-program má také své logo, které můžete vidět výše.
Znázorňuje propojení Obce Podolí a přírody: Obec je u kořenů stromu ⇒ dle jejího chování záleží, jak bude strom/příroda dále prospívat.
Zvolená barevnost loga má také svůj význam:

  • ZELENÁ: barva přírody, ekologie, rostlin a stromů
  • MODRÁ: barva Obce Podolí, Mikroregionu Dolní Poolšaví, barva vody.

A konečně text „Žijeme s přírodou, děláme to pro sebe“ posiluje myšlenku „udržitelnosti“ a investice do budoucnosti.