Fotogalerie - rok 2012

Biřmování v Popovicích - 27.10.2012

Dlouhých 35 let proběhlo od posledního biřmování ve farnosti Popovice. Za přítomnosti biskupa Josefa tak bylo v Popovicích kromě biřmovanců z okolních farností a z Popovic biřmováno také 6 mladých věřících z Podolí. Za zmínku stojí také nádherné slavnostní kroje, které si na biřmování oblekly Anička Petrůjová a Anička Šudřichová. Takový kunovský kroj se nosil dříve pouze k velmi významným událostem, jako např. ke svatbě.

Autorem fotografií je Zdeněk Kočíř.

Soubor /2012-10-27-birmovani-popovice-55.jpg Soubor /2012-10-27-birmovani-popovice-56.jpg Soubor /2012-10-27-birmovani-popovice-11.jpg další...
 

Hodové slavnosti - 20.10.2012

Ačkoliv se v Podolí již druhý rok za sebou nedala dohromady hodová chasa, i přesto jsme si také letos připomněli tradice našich předků, našli jsme si důvod společně se sejít v ulicích Podolí a prožili jsme krásné slunečné sváteční odpoledne. Po hodové mši v Kapli svatého Ducha se vydala čtyřicítka krojovaných k místostarostovi a starostovi obce. Na návsi u Obecního úřadu se pak připojilo dalších více jak čtyřicet dětí v krojích z místní základní a mateřské školy. V hodinovém odpoledním programu Život s písničkú se za doprovodu CM Čardáš vystřídala osmdesátka účinkujících: děti ze ZŠ a MŠ, děcka z Podolí, Ženský pěvecký sborek Podolské Frišky a další tanečníci a zpěváci.

Soubor /2012-10-20-hodove-slavnosti-088.jpg Soubor /2012-10-20-hodove-slavnosti-022.jpg Soubor /2012-10-20-hodove-slavnosti-098.jpg další...
 

OSLAVY VÝROČÍ ZŠ A MŠ PODOLÍ - 20.10.2012

Během letošních Hodových slavností jsme slavili také výročí 130 let od založení ZŠ a 30 let od otevření MŠ. Při té příležitosti také ZŠ i MŠ Podolí připravili Den otevřených dveří, během kterým mohli návštěvníci shlédnout výstavu historických fotografií, starých školních pomůcek a také hraček ze svého mládí.

Soubor /2012-10-20-zs-ms-oslavy-04.jpg Soubor /2012-10-20-zs-ms-oslavy-41.jpg Soubor /2012-10-20-zs-ms-oslavy-51.jpg další...
 

Hravé cvičení pro rodiče a děti - 17.10.2012

Od října opět začal podzimní cyklus cvičení pro rodiče a děti pod vedením paní Jitky Králíkové. Nově se děti učí také jednoduché tanečky a hrají na hudební nástroje.

Soubor /2012-10-06-hrave-cviceni-34.jpg Soubor /2012-10-06-hrave-cviceni-32.jpg Soubor /2012-10-06-hrave-cviceni-25.jpg další...
 

Žehnání kaple svatého Huberta - 28.09.2012

Poblíž Myslivecké chaty v Míkovicích vystavělo Myslivecké sdružení Boří Míkovice -Podolí novou kapli svatého Huberta, kterou požehnali P. Jaroslav Polách a P. Josef Josefík. Během odpoledne také vystoupili trubači, zazpíval Mužský pěvecký sbor z Míkovic a učastníkům byly nabídnuty také myslivecké speciality.

Soubor 2012-09-28-zehnani-kaple-sv-huberta-01.jpg Soubor 2012-09-28-zehnani-kaple-sv-huberta-12.jpg Soubor 2012-09-28-zehnani-kaple-sv-huberta-32.jpg další...
 

Pasování předškoláků - 26.09.2012

Svůj velký den si letos předškoláčci užili již v září. Během slavnostního odpoledne, plného soutěží a zábavy na zahradě Základní školy, byli za doprovodu svých kamarádů ze školy a školky i rodinných příslušníků pasováni na předškoláky.

Soubor /2012-09-26-pasovani-predskolaku-066.jpg Soubor /2012-09-26-pasovani-predskolaku-108.jpg Soubor /2012-09-26-pasovani-predskolaku-105.jpg další...
 

Stavba kaple sv. Huberta - Myslivecké sdružení Boří Míkovice - Podolí - 18.09.2012

Kapličku zasvěcenou sv. Hubertovi, patronu myslivců, vystavělo Myslivecké sdržení Boří poblíž myslivecké chaty v Míkovicích přibližně za měsíc a půl. Základy kapličky položili členové sdružení 5. srpna 2012, žehnání se pak konalo 28. 9. 2012.

Soubor /2012-09-18-stavba-kaplicky-sv-huberta-06.jpg Soubor /2012-09-18-stavba-kaplicky-sv-huberta-09.jpg Soubor /2012-09-18-stavba-kaplicky-sv-huberta-10.jpg další...
 

Výstava chovatelů - Propagační přehlídka exotů - 15.09.2012

Dvoudenní výstava Českého svazu chovatelů z Podolí předvedla v sobotu a neděli výstavu kuru, králíků, holubů a exotického ptactva. Kromě toho bylo možno občerstvit se výborným burčákem, klobásami z grilu či gulášem.

Soubor /2012-09-15-vystava-chovatelu-37.jpg Soubor /2012-09-15-vystava-chovatelu-07.jpg Soubor /2012-09-15-vystava-chovatelu-20.jpg další...
 

Slavnosti vína v Uherském Hradišti - 08.09.2012

Také letos se slavnostního průvodu v Uherském Hradišti zúčastnilo za Podolí více jak třicet krojovaných. V odpoledním programu Mikroregionu Dolní Poolšaví u Obchodní akademie pak vystoupil Ženský pěvecký sborek Podolské Frišky a Malí zpěváčci Emmička Révay, Alánek Ferenec a Emička Ferencová.

Soubor /2012-09-08-slavnosti-vina-28.jpg Soubor /2012-09-08-slavnosti-vina-36.jpg Soubor /2012-09-08-slavnosti-vina-58.jpg další...
 

Prváčci (a také druháci a třeťáci) první den ve škole v Popovicích - 03.09.2012

Několik snímků ze zahájení školního roku v Popovicích, kde děti do školy uvítal mistostarost Podolí Ing. Jaromír Hastík, s popovskou paní starostkou Jitkou Novákovou a s ředitelem školy Mgr. Vítem Černým.

Soubor /prvaci-3.jpg Soubor /prvaci-5.jpg Soubor /11 tretaci.jpg další...
 
« 1 2 3 4 5 »

Archiv: