Fotogalerie - rok 2015

Mikulášský jarmark - 04.12.2015

V páteční podvečer se uskutečnil před Obecním úřadem Dětský jarmark. Své výrobky prodávaly děti ze ZŠ Podolí. Nabídku výrobků k prodeji doplnily perníčky s mikulášskou a vánoční tematikou a další výrobky od místních občanů. Pro děti byly připraveny soutěže s čerty v pekle, pro dospělé svařák na zahřátí. Po setmění jsme rozsvítili vánoční strom a společně s Podolskými Sekáči si zazpívali koledy. Poté koledy zahrál i Žesťový kvintet z Olomouce. Samozřejmě nechyběl ani Mikuláš s andělem, kteří rozdali všem hodným dětem balíček sladkostí. A hodných dětí máme u nás v Podolí opravdu hodně. Na náš první jarmark zavítalo kolem 150 lidí a všichni si předvánoční atmosféru užili.

Soubor /2015-12-04-mikulassky-jarmark-052.jpg Soubor /2015-12-04-mikulassky-jarmark-070.jpg Soubor /2015-12-04-mikulassky-jarmark-020.jpg další...
 

Pohled na Podolí z výšky - 24.11.2015

Podívejte se na několik fotografií obce z ptačí perspektivy.

Soubor /2015-11-24-foto-dron-3.jpg Soubor /2015-11-24-foto-dron-1.jpg Soubor /2015-11-24-foto-dron-4.jpg další...
 

Výroba adventních věnečků - 22.11.2015

Adventní věnce k předvánočnímu času patří a atmosféra bez nich by určitě nebyla dokonalá. Proto jsme se v neděli odpoledne sešli v kulturním domě, abychom vyrobili vlastní originální věnce. Prostor zaplnila vůně jehličí a všichni se s nadšením pustili do práce. Ukázalo se, že i kluci jsou velmi šikovní. Po obalení korpusů větvičkami se mohlo začít zdobit. Ozdoby a nápady nechyběly, k dispozici byly svíčky, šišky, ořechy, kaštany a jiný přírodní materiál. K prodeji byly také dekorace z Květinářství Klívie. Adventní věnce ze zahradnictví Janota bylo možné zakoupit nebo se jimi inspirovat. Práce nám šla hezky od ruky a zakrátko už byly první věnce hotové a byly opravdu krásné.

Soubor /2015-11-22-adventni-vence-31.jpg Soubor /2015-11-22-adventni-vence-09.jpg Soubor /2015-11-22-adventni-vence-14.jpg další...
 

Družba ZŠ a MŠ Častkovce - přivítání MŠ na obecním úřadě v Podolí - 20.11.2015

Slovenská ZŠ a MŠ Častkovce od školního roku 2015–2016 navázala družební spolupráci se ZŠ a MŠ Podolí. První společné setkání se uskutečnilo v pátek 20. listopadu 2015, kdy děti ze Slovenska přijely podívat na návštěvu do Podolí. Děti navštívily nejdříve Základní školu, kde školáci zůstali se svými vrstevníky a děti z mateřské školky šly pozdravit paní starostku Janu Rýpalovou a místostarostku Jarmilu Kasperovou na obecní úřad. Po představení se a krátkém povídání se děti už moc těšily za kamarády do mateřské školky, kde společně strávily zbytek – bohužel velmi krátkého – společného dopoledne. Děti z Podolí se na oplátku těší na návštěvu Slovenska a malebné obce Častkovce na jaře příštího roku. Více info o slovenské škole najdete zde: http://zscastkovce.edupage.org/.

Soubor /2015-11-20-ms-druzba-castkovce-05.jpg Soubor /2015-11-20-ms-druzba-castkovce-04.jpg Soubor /2015-11-20-ms-druzba-castkovce-03.jpg další...
 

Lampionový průvod a slet broučků - 19.11.2015

Základní a mateřská škola zorganizovala podvečerní procházku dětí a jejich doprovodu po Podolí. Opravdu velké množství broučků s lucerničkami stejně jako dospělých prošlo od obecního úřadu přes Dědinu směrem k Míkovicím, Záhumním zpět k obecnímu úřadu, odtud dále na Dražné a při hlavní cestě Chalůpkama zpět na náves. Bylo velmi příjemné a teplé počasí a tak se procházka vydařila.

Soubor /2015-11-19-lampionovy-pruvod-058.jpg Soubor /2015-11-19-lampionovy-pruvod-026.jpg Soubor /2015-11-19-lampionovy-pruvod-010.jpg další...
 

Beseda s důchodci - 14.11.2015

Téměř šedesát seniorů se sešlo v sobotu 14. listopadu v kulturním domě, aby při sklence dobrého vína pobesedovali s přáteli. Na úvod starostka obce přítomné seznámila s činností zastupitelstva obce a místostarostka představila plány do budoucna. V programu vystoupily děti z MŠ Podolí s pásmem písní a tanců, zazpívaly Podolské Frišky, ke kterým se přidali i Podolští Sekáči. K dobré náladě, poslechu i tanci hrála kapela Pohoda z Hluku.

Soubor /2015-11-14-duchodci-13.jpg Soubor /2015-11-14-duchodci-34.jpg Soubor /2015-11-14-duchodci-19.jpg další...
 

Národní konference Venkov - 13.11.2015

Národní konference Venkov 2015, která se konala na Velehradě a Modré, se zúčastnilo hned několik zástupců z naší obce: starostka Jana Rýpalová, místostarostka Jarka Kasperová, předseda komise životního prostředí Pavel Podškubka, hydrolog Jiří Trávníček a náměstek ministra životního prostředí Vladimír Mana. Podolí na konferenci prezentovalo nový komplex Mokřadů a tůní v lokalitě Díly. Odborníky i laickou veřejnost jsme provedli okolo podolských mokřadů a současně jsme pro účastníky uspořádali krátkou přednášku. Zájem o tuto problematiku byl skutečně značný a pro nás potěšující. Obec Podolí na konferenci navázala kontakty s odborníky v oblastech ochrany půdy, ochrany a tvorby krajiny, výzkumu vodního režimu v krajině a zadržování vodních srážek, v oblasti šetrného hospodaření, bezpečného odvedení přívalových vod bez narušení krajiny a ohrožení půdního fondu. Zároveň odborníci z Mendelovy university, z Masarykovy univerzity, z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy přijali nabídku obce k provádění výzkumu v mokřadech i jejich bezprostředním okolí z hlediska osídlování druhů fauny a flóry a zkoumání postupného vytváření nových ekosystémů a začleňování mokřadů do přirozeného prostředí.

Soubor /2015-11-13-narodni-konference-venkov-04.jpg Soubor /2015-11-13-narodni-konference-venkov-07.jpg Soubor /2015-11-13-narodni-konference-venkov-11.jpg další...
 

Břišní tance ženy - 10.11.2015

V Podolí máme nejenom Mistryni světa v orientálních tancích Veroniku Luběnovou, ale také taneční kurz břišních tanců holčiček a žen. Právě ty se schází vždy v úterý od 17:30 v tělocvičně místní základní školy, aby se naladily do příjemné atmosféry a protáhly si tělo pod vedením tanečnice Veroniky Zapletalové z Míkovic.

Soubor /2015-11-10-brisni-tance-zeny-2.jpg Soubor /2015-11-10-brisni-tance-zeny-1.jpg Soubor /2015-11-10-brisni-tance-zeny-3.jpg další...
 

Veronika Luběnová z Podolí - Mistryně světa v břišních tancích - 08.11.2015

Je nám velkou ctí, že v Podolí máme novou mistryni světa v břišních tancích – téměř destiletou slečnu Veroniku Luběnovou.
Verča začínala taneční dráhu ve 4 letech s Friščaty a postupně od moravského folklóru přesedlala na břišní tance, kterým se věnuje již 5 let v kunovském tanečním centru orientálních tanců Layla.
Se svojí skupinou Kalila slaví jeden úspěch za druhým. Díky letošním 1. místům na soutěžích Tanner Cup Zlín, Liptov orient festival, O valašský klobouk, Světlo orientu krajského kolo, Světlo orientu národní kolo a Mistrovství ČR v Bohumíně postoupilo 6 děvčat z Kalily na Mistrovství světa 2015, které se na rozdíl od minulých let konalo v České republice – v libereckém Centru Babylon.
Od 4. do 8. listopadu se zde představilo více než 6 000 tanečníků všech tanečních stylů a žánrů z více jak 100 tanečních škol, z 20 zemí, např. Číny, Maďarska, Polska, Rumunska, Bulharska, Ruska, Estonska, Jihoafrické republiky aj. Zde skupina Kalila s Veronikou Luběnovou vybojovala 1. místo a tím děvčata získala titul Mistryně světa 2015.
Verči patří obrovská gratulace za výbornou reprezentaci našeho regionu, potažmo i Podolí a přejeme ještě mnoho podobných úspěchů!

Soubor /2015-11-08-verca-lubenova-mistryne-sveta-07.jpg Soubor /2015-11-08-verca-lubenova-mistryne-sveta-01.jpg Soubor /2015-11-08-verca-lubenova-mistryne-sveta-02.jpg další...
 

Myslivecký hon - 07.11.2015

I když v sobotu počasí zrovna nepřálo, i tak proběhl hon Mysliveckého sdružení Boří Míkovice-Podolí v okolí Míkovic.

Soubor /2015-11-07-myslivci-hon-4.jpg Soubor /2015-11-07-myslivci-hon-2.jpg Soubor /2015-11-07-myslivci-hon-3.jpg další...
 
« 1 2 3 4 5 6 8 »

Archiv: