Fotogalerie - rok 2019

Veselý hluboček - 25.08.2019

I přes noční vytrvalý déšť se také letos uskutečnila akce Veselý Hluboček, kdy děti plnily úkoly na stanovištích rozmístěných na dětském hřišti.

Soubor /2019-08-25-vesely-hlubocek-28.jpg Soubor /2019-08-25-vesely-hlubocek-03.jpg Soubor /2019-08-25-vesely-hlubocek-13.jpg další...
 

Turnaj ulic a srpnová noc - 10.08.2019

Letošní turnaj ulic se vyvedl na výbornou. Také na večerní srpnovou noc s kapelou Madison přišlo hodně účastníků – jen škoda, že v průběhu večera přišel několikrát déšť, který občas přerušil velmi dobrou zábavu.

Soubor /2019-08-10-srpnova-noc-60.jpg Soubor /2019-08-10-srpnova-noc-49.jpg Soubor /2019-08-10-srpnova-noc-30.jpg další...
 

Táborák malých Sokolů - 28.06.2019

Poslední den školního roku ukončili letošní sokolské cvičení také děti z Podolí. Žáci i školkáčci ukončili školní rok společně se Zdeňkem Kasperem, který je trpělivě a s velkou péči vedl celý rok ke sportu i k turistice. Přichystal pro ně ve školním roce nejenom cvičení, ale také spoustu her, tůry za poznáním přírody i pamětihodností a také vodácký výcvik. Od všech dětí i rodičů mu patří obrovské poděkování!

Soubor /2019-06-28-taborak-sokol-28.jpg Soubor /2019-06-28-taborak-sokol-39.jpg Soubor /2019-06-28-taborak-sokol-43.jpg další...
 

Úspěšná sezóna žáků TJ Popovice - 21.06.2019

Žáci týmu TJ Popovice, za který hraje hned několik kluků i od nás z Podolí, mají za sebou úžasnou sezónu, na kterou se bude dlouho vzpomínat. V okresní soutěži skupiny B obsadili krásné druhé místo. Celkem 15 výher, dvě remízy a pouze tři těsné porážky, to jsou výsledky našeho týmu. Kateřina Karolová má za celou sezónu nejméně obdržených branek ze všech týmů. Adam Ondřej nastřílel za sezónu 27 gólů a je na třetím místě v tabulce střelců celé soutěže. Náročný fotbalový rok byl zakončen slavnostním ukončením v pátek 21.6. na hřišti v Popovicích, kde byly hráčům předány ocenění a upomínkové předměty. Poděkování patří hráčům za jejich aktivní přístup, rodičům za spolupráci a sponzorům i TJ Popovice za podporu. Snad budeme v mládežnickém fotbale u nás pokračovat i v následující sezóně.
Mgr. Petr Kočíř – trenér žáků TJ Popovice

Hráči TJ Popovice v sezóně 2018/19.
Na fotce horní řada: Ondřej Janča, Petr Toman, Ondra Kočíř, Jan Kočíř, Vojta Rathouzský, Petr Kočíř-trenér
Dolní řada: Libor Malina, Dan Malina, Tomáš Malina, Marek Koval, Patrik Tichý, Adam Ondřej, Ondra Stašek, Kateřina Karolová (kapitánka týmu)

Soubor /2019-06-20-fotbal-popovice.jpg Soubor /Tabulka okresní soutěž žáci M skupina B 2018 19.jpg další...
 

Malí sokoli na vodě - 10.06.2019

I letos čekal na malé sokolíky výcvik na lodích pod vedením Zdeňka Kaspera a dalších dospělých. Počasí bylo ideální, vody tak akorát a tak si zase po roce děti zadováděly na Olšavě.

Soubor /2019-06-10-sokoli-na-vode-29.jpg Soubor /2019-06-10-sokoli-na-vode-32.jpg Soubor /2019-06-10-sokoli-na-vode-11.jpg další...
 

Svatodušní pouť - 09.06.2019

Také letos při svatodušní pouti zazpíval scholový sbor složený z Frišek, Friščat a jejich kamarádek a po skončení mše děti vypustily holubice.

Soubor /2019-06-09-svatodusni-pout-12.jpg Soubor /2019-06-09-svatodusni-pout-05.jpg Soubor /2019-06-09-svatodusni-pout-07.jpg další...
 

Výšlap sokolů žáků na Javořinu - 08.06.2019

V sobotu 8. června 2019 se malí sokolové společně s rodiči vydali pokořit nejvyšší vrchol Bílých Karpat Velkou Javořinu. Podolské slunce slibovalo jasné počasí, ale těsně pod vrcholem jsme vešli do mraků a nebylo vidět ani televizní vysílač. Cestou jsme si zahráli stezku všímavosti. Nejlepšího výsledku dosáhl Vojta Krč, který si zapamatoval všech deset věcí, které byly položené podél cesty.

Soubor /2019-06-08-vyslap-sokol-javorina-06.jpg Soubor /2019-06-08-vyslap-sokol-javorina-26.jpg Soubor /2019-06-08-vyslap-sokol-javorina-10.jpg další...
 

Dětský den - 01.06.2019

Soubor /2019-06-01-detsky-den-018.jpg Soubor /2019-06-01-detsky-den-063.jpg Soubor /2019-06-01-detsky-den-015.jpg další...
 

Soutěž mladých hasičů - 25.05.2019

V sobotu na našem fotbalovém hřišti pořádal Sbor dobrovolných hasičů Míkovice 1. soutěž mladých hasičů a dorostu jednotlivců zařazenou do seriálu Velká cena UH. Již od ranních hodin začali s přípravami, protože k nám z Míkovic museli převést všechno potřebné k soutěži, např. nádrž na vodu, základnu, bariéru s oknem a jiné. Do Podolí zavítalo 23 týmů starších a mladších žáků a 38 dorostenců. O občerstvení pro soutěžící i publikum se postarali fotbalisti z Podolí, za což jim patří VELKÝ D Í K! Odpolednem nás provázel moderátor Martin, kterému dáváme taky palec nahoru za skvělý výkon.
No a jak to vlastně všechno skončilo? Starší žáci z Míkovic získali 1. místo, kdy si zaběhli super požární útok časem 13:87, mladší žáci z Míkovic celkově skvělé 3. místo. A dorostenci taky nezklamali a obsadili 9 medailových umístnění z 18. A co závěrem VELKÝ DÍK VŠEM co přlložili ruce k dílu a pomohli při organizování skvělé soutěže – poprvé u nás v Podolí.

Soubor /2019-05-25-hasici-podoli-26.jpg Soubor /2019-05-25-hasici-podoli-46.jpg Soubor /2019-05-25-hasici-podoli-09.jpg další...
 

Jízda zručnosti - 18.05.2019

Sportovní výbor za spolupráce s SK Podolí připravil i v letošním roce pro děti jízdu zručnosti. Mladí cyklisté a cyklistky si vyslechli od pracovníka BESIPU zásady bezpečné jízdy a také informace o vybavení kol. Všechna kola vyhovovala jízdě na silnicích, pouze některým dětem bylo doporučeno, aby tatínek na jejich kola připevnil vhodné odrazky. Přípravné práce otců tak byly většinou ohodnoceny známkou jedna nebo jedna mínus. Poté všichni vyplňovali dopravní test, se kterým předškolákům pomáhali rodiče. Následovala samotná jízda zručnosti s několika překážkami. Jízda mezi kužely dětem nečinila potíže, ani klikatící se další část dráhy. Oříškem se pro mnohé stalo uchopení sklenice za jízdy a přenesení o pár metrů dál. Tady byli někteří nuceni sundat nohu z kola a získali tak trestné body. První jízdu všichni zvládli lehce, proto se druhý pokus již měřil na stopkách. Potřetí děti celou dráhu projely na atraktivních motokárách. Všichni bojovali ze všech sil a byli moc šikovní.

Vítěze určil součet bodů ze všech disciplín. A tak to nakonec dopadlo:

Předškoláci:

  1. místo – Pepík Fojtík
  2. místo – Kuba Jakšík
  3. místo – Ondra Jakšík a Bertík Mikula

Žáci do 9 let:

  1. místo – Karolínka Stašková
  2. místo – Simonka Vagdálová
  3. místo – Amélie Mikulová

Žáci do 14 let:

  1. místo – Matyáš Toman
  2. místo – Petr Toman

Čekání na výsledky si děti zpestřovaly jízdou na šlapacích autíčkách, popřípadě chůzí s nasazenými brýlemi imitujícími požití alkoholu, či s brýlemi simulujícími velkou únavu. Při vyhodnocení vítězové obdrželi medaile a věcné ceny. Na závěr všichni poseděli u ohně a opekli si špekáčky.

Soubor /2019-05-18-jizda-zrucnosti-10.jpg Soubor /2019-05-18-jizda-zrucnosti-37.jpg Soubor /2019-05-18-jizda-zrucnosti-13.jpg další...
 
« 1 2 3 4 5 6 »

Archiv: