Fotogalerie - rok 2015

Slovácké slavnosti vína v Uherském Hradišti - 12.09.2015

I letos vyrazila necelá šedesátka krojovaných z Podolí po deváté hodině do ulic Uherského Hradiště v čele s paní starostkou Janou Rýpalovou a předsedkyní kulturní komise Zuzanou Kubáňovou.
V programu u Obchodní akademie pak po poledni vystoupily Podolské Frišky s Friščaty, Podolští Sekáči a na muzikantských lodích také Folková kapela Děvčice. Srdečně děkujeme všem krojovaným účastníkům Slavností vína, kteří důstojně reprezentovali naši obec.

Soubor /2015-09-12-slavnosti-vina-083.jpg Soubor /2015-09-12-slavnosti-vina-108.jpg Soubor /2015-09-12-slavnosti-vina-035.jpg další...
 

Prváčci ze ZŠ Podolí - 01.09.2015

Do základní školy dnes v České republice šlo po prázdninách téměř 900 tisíc školáků, z toho asi 118 tisíc bylo prváčků. Z Podolí mělo svůj velký den 15 prvňáčků a z nich šlo 12 do školy v Podolí. Máme velkou radost, že právě první třída se po letech otevřela také u nás a že jsme mohli děti přivítat ve škole, kde je toho po prázdninách mnoho nového. Kromě paní ředitelky a učitelek dětem popřála osobně i paní starostka Jana Rýpalová, aby se jim ve škole líbilo a dobře vstoupili do velkého světa poznání!

Soubor /2015-09-01-prvacci-14.jpg Soubor /2015-09-01-prvacci-08.jpg Soubor /2015-09-01-prvacci-09.jpg další...
 

Rozloučení s prázdninami - 30.08.2015

Tradiční rozloučení s prázdninami nemohlo chybět ani letos. Děti si na fotbalovém hřiští užily tradiční i netradiční sportovní disciplíny a příležitost dostali také rodiče v týmu se svými dětmi.

Soubor /2015-08-31-rozlouceni-s-prazdninami-20.jpg Soubor /2015-08-31-rozlouceni-s-prazdninami-06.jpg Soubor /2015-08-31-rozlouceni-s-prazdninami-70.jpg další...
 

Opravený pomník obětem 1SV - 25.08.2015

Během prázdnin se dočkal důstojné opravy pomník obětem 1. světové války před Základní školou, který v roce 1926 nechali postavit tehdejší představitelé obce. Na jeho opravě pracoval během léta diplomovaný specialista v oboru sochařství a restaurování Tomáš Kopčil z Bílovic. Jeho úkolem bylo navrátit památce třiadvaceti padlých místních občanů důstojnou podobu. Pomník už léta pokrývaly biologické nálety a černé prachové usazeniny, pískovcový podstavec byl zvětralý, spárování bylo místy uvolněné či vypadlé úplně a některé texty byly nečitelné. Bohužel chyběly také některé z fotografií padlých. I přes výzvu občanům o doplnění fotek se nepodařilo všechny dohledat, a proto chybějící obrázky doplnily siluety.

Soubor /2015-08-25-opraveny-pomniik-1sv-2.jpg Soubor /2015-08-25-opraveny-pomniik-1sv-5.jpg Soubor /2015-08-25-opraveny-pomniik-1sv-4.jpg další...
 

Otevírání mokřadů a tůní - 26.07.2015

Příjemně teplé nedělní odpoledne patřilo v Podolí slavnostnímu otvírání tůní a mokřadů.
Nejprve všechny přivítala paní starostka Jana Rýpalová a „otec a hlavní realizátor“ celé myšlenky Pavel Podškubka, který na mokřadech v Podolí velmi usilovně pracoval od roku 2010. Ty se proměnily ve skutečnost za pouhých 5 měsíců – od 1. 2. 2015 do 30. 6. 2015.
Slavnost začala posvěcením kříže od Víti Bobčíka z Čertovy kovárny v Podolí. Poté pater Robert Pokrywka posvětil také samotné mokřady. Přestřižení pásky k mokřadům se ujala paní starostka, Pavel Podškubka a zástupce jedné ze dvou stavbu realizujících firem (Tufír) pan Lubomír Šlosar.
V informačním stánku podával informace o mokřadech a jejich významu pan Jiří Trávníček, kolem mokřadů provedl zájemce Pavel Podškubka, děti si mohly tvořit ve stánku Centra ekologické výchovy Žabka ze Starého Města či si mohly projít naučnou stezku. Po jejím absolvování dostaly pexeso s živočichy, kteří žíjí či očekáváme, že budou žít, v okolí Podolí právě díky mokřadům (všechny obrázky nafotil Pavel Podškubka) a také dostaly sladkou odměnu. Mnoho zajímavých informací ohledně přírody, myslivosti, různých živočichů v okolí Podolí jak v lesích, tak v zástavbě či kolem vody velmi poutavě včetně praktických ukázek předaly dětem sestry Jana a Martina Novotné. Dospělí si zase mohli odnést informační letáčky o významu mokřadů pro naše okolí. Kromě tůní a mokřadů bylo možno obdivovat také včelí klát, který vyřezal pan Lubomír Novotný. Již brzy sem přibude ještě druhý klát se včelí vílou a pak se již budou moci nastěhovat včely do svého nového příbytku poblíž luk, lesů a vod.
Všichni si pochutnali na vynikajícím srnčním guláši od myslivců z Boří Míkovice-Podolí a také na masových roládách. Prožilil jsme velmi vydařené odpoledne, které si společně užilo více jak 400 podolských občanů i hostů z blízkého okolí či dokonce ze zámoří.
Můžeme být hrdní na takové dílo, které se v našem okolí povedlo, ale také na skutečné množství lidí – našich občanů, kteří se na stavbě mokřadů i na dnešní slavnosti podíleli.
A ruku k dílu můžete přidat i Vy – třeba tak, že při procházce v okolí mokřadů zalejete několik stromků kbelíky, které jsou zde k tomuto účelu přichystané.

Soubor /2015-07-26-otvirani-mokradu-075.jpg Soubor /2015-07-26-otvirani-mokradu-110.jpg Soubor /2015-07-26-otvirani-mokradu-081.jpg další...
 

Sbírka kol pro Rumunsko - 30.06.2015

Od konce května v Podolí probíhala sbírka kol, koloběžek a tříkolek pro krajany z rumunského Banátu. Podařilo se vysbírat 15 kol, 2 tříkolky, 1 koloběžku a 2 dětské helmy, které si ve čtvrtek 30. 6. osobně převzala paní Ludmila Malá z Oblastní charity v Hodoníně. Opravdu srdečně děkujeme všem dárcům!

Soubor /2015-06-30-sbirka-kol-02.jpg Soubor /2015-06-30-sbirka-kol-06.jpg Soubor /2015-06-30-sbirka-kol-00.jpg další...
 

Výstavba mokřadů v Podolí - 24.06.2015

V Podolí vznikají nové mokřady jako retenční nádrže s trvalou vodní hladinou, lagunami s proměnlivou hloubkou dna od 30 cm do 1,3 m v nepravidelných tvarech a s ostrůvky, které zajistí klid pro ptactvo a živočichy. Na fotografiích můžete vidět stav v druhé polovině června 2015, kdy probíhala 3. závěrečná fáze výstavby. Posledního června starostka převezme konečnou část stavby od firmy AQUEKO, spol. s r.o. a získáme tak velmi vzácnou lokalitu pro rozmanitost přírody našeho okolí. Mokřady jsou stanovištěm pro vodní, bahenní a vlhkomilné rostliny a útočištěm pro hmyz, obojživelníky, plazy, vodní a brodivé ptactvo a mnoho dalších nejen vzácných, ale i krásných a pozoruhodných druhů. Představují přirozenou zásobárnu vody v krajině a mají značnou retenční schopnost v případě nadměrných srážek. Poskytují vhodné podmínky pro existenci specifických mokřadních organismů.

Soubor /2015-06-24-mokrady-16.jpg Soubor /2015-06-24-mokrady-02.jpg Soubor /2015-06-24-mokrady-17.jpg další...
 

Cirkus Pacific v Podolí - 14.06.2015

Se svolením cirkusu jsme fotografovali a také publikujeme fotky z nedělního podvečerního představní Cirkusu Pacific v Podolí. Velmi pěkné představení, které bylo vhodné i pro menší děti, cirkus přivezl do mlýnskék zahrady. Obzvlášť velmi vydařené bylo fakírské číslo, akrobatické představení ve vzduchu, ohňová show, ale také agility s pejsky. Všechny pobavil také malý klaun. Někteří občané z Podolí se dokonce zapojili do představení. Statečnost zvlášť prokázal pan Janča, který se stal asistentem vrhače nožů. Ten na něj dokonce házel nože se šátkem zavázanýma očima, přičemž se všem okolo šapitó doslova tajil dech. Děti se mohly také vyfotografovat s poníky či s hady albíny.

Soubor /2015-06-14-cirkus-pacific-06.jpg Soubor /2015-06-14-cirkus-pacific-23.jpg Soubor /2015-06-14-cirkus-pacific-21.jpg další...
 

Charitativní peloton Na kole dětem Josefa Zimovčáka - 11.06.2015

Po roce přijela do Podolí opět charitativní cyklotour Josefa Zimovčáka Na kole dětem, jejíž snahou je získat finanční prostředky pro onkologicky nemocné děti. V čele pelotonu přijel na vysokém kole Pepa Zimovčák spolu s Milanem Pavlíkem od nás z Podolí. Po přivítání paní starostkou Janou Rýpalovou, milém slovu Josefa Zimovčáka a také pana profesora MUDr. Pavla Pafka, se jaly uvítat účastníky podolské děti z naší základní školy. Samy složily pro tuto příležitost básničku, kterou společně přednesly a také zazpívaly písničku Dva roky jezdím bez nehod. Také pro Pepu Zimovčáka nakreslily krásné obrázky, vyrobily také kola z drátků a pro nemocné děti namalovaly Pexesa. Pak pozdravily účastníky Podolské Frišky s Ódou na Pepu, která Josefa Zimovčáka opravdu pobavila. A zástupci můžů z Podolí – Podolští Sekáči zase zpívali o tom, jak jezdí podolské ženy na kole. Na závěr jsme přichystali malé překvapení pro novomanžele Nelu a Honzu Bickovi, kteří se vzali – jako překvapení pro všechny účastníky pelotonu – hned druhý den této tour a peloton je vlastně takovou jejich svatební cestou. Popřáli jsme jim hodně štěstí na společné „jízdě životem“ a společně symbolicky vypustili holubice. A to už se naplnil čas, který peloton mohl strávit v Podolí a tak všichni cyklisté včetně zástupců z Podolí vyrazili do další zastávky k našim přátelům v Drslavicích.

Soubor /2015-06-11-na-kole-detem-002.jpg Soubor /2015-06-11-na-kole-detem-040.jpg Soubor /2015-06-11-na-kole-detem-026.jpg další...
 

Zahradní slavnost v MŠ a pasování přešdškoláků na školáky - 09.06.2015

Tradiční zahradní slavnosti podolské školky letos přálo počasí. V první části bylo pasování na školáky 15 předškoláků a potom se už všechny děti se svými rodiči přesunuly k ohni, kde si společně opekli špekáčky.

Soubor /2015-06-09-zs-zahradni-slavnost-28.jpg Soubor /2015-06-09-zs-zahradni-slavnost-33.jpg Soubor /2015-06-09-zs-zahradni-slavnost-57.jpg další...
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

Archiv: