Fašanková obchůzka - 13.2.2016

Tradiční fašankové obchůzky se letos v Podolí zúčastnilo 45 masek. Nechyběly typické masky, jako slamák, kominík, myslivec, hasič, policajt – co raději dělal, že nevidí a spal, baba, nevěsta, vodník – který sem čerstvě migroval, sháněl se po sladké vodě a nakonec se zabydlel na místních mokřadech, řezník, medvěd s medvědářem a mnoho jiných masek. O hudební doprovod se postarali Podolští Sekáči, šavlový tanec si vzaly na starost zase Frišky a Friščata.
Srdečné díky patří všem, co se přidali do průvodu masek, stejně jako těm, co pro ně přichystali občerstvení či přispěli do kasičky.
A tak je fašank za námi, se slovy písničky:
Hospodář, hospodyň, buďte tady sbohem, za Vašu laskavost pěkně Vám děkujem.
Už sa fašank krátí, už sa nenavrátí, staré baby lajú, že sa nevydajů…