Třetí Svatodušní pouť - 23.5.2010

Mši svatou sloužili O. Jiří (Jerzy Walczak) z farnosti Bílovice a O. Bedřich Jagoš.