Hody v Podolí - 15.10.2011

V Podolí letos byly sobotní císařské hody bez práva, přesto dědina rozkvetla barvou téměř stovky krásných krojů! A protože jsme letos neměli stárky, pojali jsme hodové veselí trošku jinak…
Po hodovém průvodu v doprovodu DH Hradčovjanka jsme uspořádali před obecním úřadem odpolední program v Podolé na hodách.
Během téměř hodinového vystoupení za doprovodu CM Čardáš vystoupily děti z místní MŠ a ZŠ, zazpíval malý sólista Alánek Ferenec i nový podolský ženský pěvecký sborek. Pásmo ukončila společně mladá a stará hodová chasa. Příjemnou atmosféru doplnily stylové stánky s kovářskými a keramickými výrobky podolských umělců, stánek s medem, burčákem a také se prodávala velmi vtipná kniha Slovník nářečí obcí Mikroregionu Dolní Poolšaví (tedy i Podolí).
Velkému zájmu se těšila také výstava v režii místní knihovny: Hody v Podolí – historie a současnost, která zmapovala hodové chasy od 30-tých let minulého století až do současnosti. Pro děti nechyběl také veselý klaun, nafukovací balónky, kolotoče a nafukovací skluzavka.
A samozřejmě nechyběla ani večerní hodová zábava s předtančením staré a mladé hodové chasy.
Velký dík patří všem, kteří se zúčastnili v krojovém průvodu či vystoupení a také těm, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci hodů.
A v neposlední řadě děkujeme fotografům, kteří nám poskytli fotky, jsou to: Radek Křižka, Katka Vaculíková, Dagmar Doleželová, Pavla Luběnová, Zuzana Kubáňová, Jiří Vacek, Roman Snopek.