Vánoční koncert v Kapli svatého Ducha - 26.12.2011

Úžasný koncert na svatého Štěpána v podání Chrámového sboru z Blatničky pod vedením Františka Pančíka, na varhany hrál David Pančík.
Na programu bylo:
František Xaver Brixi (1732–1771) – Pastorela C dur 
Josef Schreier (1718– ?) – Missa Pastoralis (in C Boemica)
Anonym – Hledání noclehu 
Karel Bříza (1926–2001) – Co se tak svítí v Betlémě 
Jan Křtitel Kuchař (1751–1829) – Pastorela D dur 
Adam Michna z Otradovic (1600–1676) – Vánoční vinšovaná pošta 
František Xaver Thuri (1939– ) – Pastorela F dur (Hvězda jasná) 
Lidové koledy – Veselé vánoční hody, Tichá noc, Narodil se Kristus Pán 
Josef Seger (1716–1782) – Christus nobis natus est

Osmnáctičlenný smíšený sbor nacvičoval program od září. Hlavní část programu, Missa Pastoralis in C boemica od Josefa Schreiera je tzv. pastýřskou mší s ryze moravskou melodikou. Základem mše jsou pastorely, což jsou drobné scénky s pastýřskými náměty. Střídají se zpěvy v jazyce českém, latinském a ve valašském nářečí. Vyjadřují spontánní radost pastýřů z narození Páně. V době vzniku kolem r. 1755 – 1760 a po dobu více než sto následujících let byla tato mše velmi populární. Hrála se ve venkovských kostelech po celé Moravě, hráli ji i v Čechách, ale také na území dnešního Polska a v Uhrách. Pak upadla na dlouhou dobu v zapomenutí.