Svatodušní poutní slavnost v Kapli svatého ducha v Podolí - 27.5.2012

Tradiční svatodušní poutní slavnost se konala také letos. Na mši, kterou sloužil Otec Josef Josefík, dorazilo hned několik dětí v krojích. Po mši následovalo vypouštění holubic a k příjemné náladě zahrála také cimbálová muzika Lintava.