Hodové slavnosti - 20.10.2013

Letos se již třetí rok po sobě nedala dohromady hodová chasa. Ale i tak jsme si připomněli tradice našich předků, našli jsme si důvod společně se sejít v ulicích Podolí a prožili jsme krásné slunečné, i když trošku chladnější sváteční odpoledne.
Po hodové mši v Kapli svatého Ducha se vydali krojovaní v čele s Ženským pěveckým sborkem Podolské Frišky do ulic Podolí. Po krátké obchůzce přes Pocestí a Záhumní pak na návsi u Obecního úřadu proběhl téměř hodinový odpolední program „O dětech a rodičích“ za doprovodu CM Čardáš s primáškou Petrou Jakšíkovou. V něm se vystřídala šedesátka účinkujících: děti ze ZŠ a MŠ, Ženský pěvecký sborek Podolské Frišky a další děti z Podolí, jejichž nácvik si vzaly na starost právě Podolské Frišky.
Kromě vystoupení bylo možno zakoupit si výrobky pro radost od Jitky Jánské, keramiku od paní Gabriely Majíčkové či burčák od Zahrádkářů (letos se vypilo během 2 hodin 50 litrů burčáku!).
Na obecním úřadě byly k vidění 2 kroniky obce, 3 pamětní knihy, ve kterých si všichni z Podolí, co se narodili po roce 1977, mohli najít svou stránku, dále kroniku Podolských Frišek a 3 kroniky turistického oddílu Sokol Podolí. Mimo to zde byly fotografie např. z jízd králů v Podolí, ze stavby Kaple svatého Ducha a spousta jiných.
Sváteční odpoledne pak završilo posezení v kulturním domě, kde bylo pro občany přichystáno občerstvení, ukázky truhlářských a pekařských výrobků, a k poslechu i ke zpěvu hrála CM Čardáš.
A samozřejmě nemohly chybět ani lákadla pro děti: balónky, cukrová vata, střelnice, kolotoče a skákací hrad.
Závěrem nezbývá než říct, že velké DÍKY patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci slavností či se zúčastnili v kroji!