Beseda s důchodci - 23.11.2013

Tradiční beseda s důchodci se i letos nesla v příjemné atmosféře hned s několika překvapeními. Nejdříve v kulturním programu vystoupily děti z mateřské školky, poté na trumpetu zahrál František Ševeček, na flétnu Alan Ferenec, zazpívaly a zatancovaly Podolské Frišky, které s sebou přivedly dalších 16 malých zpěváčků a tanečníků. Překvapením pak bylo vystoupení místostarosty obce, pana Ing. Hastíka, který zahrál několik skladeb na klarinet. Senioři také dostali drobný dárek v podobě svítících andělíčků a po dobré večeři se všichni u vína dobře bavili při kapele Pohoda z Hluku. Na závěr pak všechny překvapilo vystoupení zastupitelů s písničkou Když jsem šel z Hradišťa za klarinetního doprovodu místostarosty.