"Kolaudace" fary v Popovicích - 12.10.2014

V krásné nedělní odpoledne přijali farníci z Podolí a Popovic pozvání od místního faráře Roberta Pokrywky k návštěvě fary. Během posledních dvou měsíců zde proběhla zevrubná rekonstrukce schátralé budovy, na jejíž opravě se všichni vydatně podíleli. A tak v toto slunné odpoledne měl pan farář možnost všem nejen poděkovat, ale také se s nimi neformálně setkat v zahradě fary a strávit příjemné chvíle, které ještě umocnila dechová hudba Boršičanka. Co víc si přát, než aby takových milých setkání Podolanů a Popovjanů pospolu bylo do budoucna více.