Hodové slavnosti - 18.10.2014

Také letos třetí říjnovou sobotu ožilo Podolí zpěvem a tancem a sluníčko vytáhlo do ulic úctyhodných 110 krojovaných. Od třinácti hodin sloužil hodovou mši v Kapli svatého Ducha P. Robert Pokrywka a P. Norbert Nawrath z farnosti Boršice u Blatnice. Během mše zaznělo kromě doprovodu varhan v podání Vlastimila Vlachynského také několik scholových písní v podání Podolských Frišek a dalších zpěvaček.
Po hodové mši se mohli všichni před Kaplí zaposlouchat do písní Podolských Frišek a Podolských Sekáčů. Po společném fotografování se všichni krojovaní za doprovodu CM Vinár vydali do ulic Podolí. Po krátké obchůzce přes Pocestí a Záhumní pak na návsi u Obecního úřadu proběhl téměř hodinový odpolední program „Tak sa u nás zpívá a tancuje.“ V něm se vystřídala devadesátka účinkujících: děti ze ZŠ a MŠ, Podolské Frišky, Podolští Sekáči a také další děti z Podolí – Friščata.
Kromě vystoupení bylo možno zakoupit si výrobky pro radost od Jitky Jánské, sponky a doplňky do vlasů od Katky Vaculíkové či burčák od Zahrádkářů.
Na novém místě ve velké mlýnské zahradě za Dolankou byly letos umístěné kolotoče a stánky s lákadly zejména pro děti.