Půlnoční mše v Kapli svatého Ducha - 24.12.2014

Po osmi letech od vysvěcení Kaple svatého Ducha se letos poprvé v Podolí konala půlnoční mše, kterou sloužil náš pan farář P. Robert Pokrywka. Všichni lidé dobré vůle – věřící i nevěřící – společně s bližními svými oslavili v Kapli narození Ježíše Krista. Mše začala ve 22:00 hodin, ale již předtím zvali před Kaplí na půlnoční mši trubači (František Ševeček na trumpetu a Martina Novotná na lesnici). Během večera zazpívaly Podolské Frišky, Friščata a Podolští Sekáči a nechybělo ani společné vinšování před Kaplí po skončení půlnoční mše.