Výroční schůze zahrádkářů - 20.2.2015

V pátek 20. února se v kulturním domě v Podolí uskutečnila výroční členská schůze Českého svazu zahrádkářů. Na úvod zazpíval Mužský pěvecký sbor Podolští Sekáči. Poté zhodnotil předseda organizace Libor Hanáček ve zprávě o činnosti uplynulý rok a nastínil plán akcí na rok 2015. V diskusi vystoupil Jiří Vratislavský z Popovic. Všechny přítomné seznámil s novinkami v oblasti zahrádkářství a ovocnářství. Za dlouholetou činnost byli oceněni tito členové základní organizace – Vlastimil Vlachynský, Marie Huňková a Miroslav Navrátil. Následovala volná zábava. Podolší Sekáči se neztratili ani v tanečních kreacích při hudební produkci Martina Gerži. Schůze končila sborovým zpěvem moravských lidových písniček až po půlnoci.