Autobusový výlet na Pálavu - 9.5.2015

V sobotu 9. května 2015 uspořádala sokolská jednota v Podolí autobusový zájezd na Pálavu.V Dolních Věstonicích shlédli expozici muzea věstonické Venuše a lovců mamutů. Počasí přálo po celý den a tak měli nádherné výhledy po okolí jak z Dívčího hradu, tak z hřebenové cesty přez pálavské vrchy na Sirotčí hrádek. Putování ukončili v Klentnici. Škoda, že tak zdařilou akci nevyužilo více občanů. Snad příště…