Sekáči na koseckých písních v Buchlovicích - 24.5.2015

Ani letos nemohli na koseckých písních v Buchlovicích chybět zástupci Podolských Sekáčů. I když předpověď počasí ani výhled z okna nevěstili nic dobré, přesto se trojka zpěváků z Podolí vydala na setkání s ostatními mužskými sbory nejenom z okolí. Nakonec se počasí umoudřilo a tak v krásné atmosféře buchlovického zámku sekáči nejenom z Podolí pokosili louky, zazpívali si s ostatními zpáváky i zpěvačkami a v závěru posnídali v trávě škvařešinu na krajících čerstvého chleba s kyškou.