Svatodušní pouť v Kapli sv. Ducha - 24.5.2015

Během slavnostní mše celebrované p. Robertem Pokrywkou zazpíval scholový sbor z Podolí a bylo posvěceno nové Pražské Jezulátko. Po skončení mše se konalo tradiční setkání před Kaplí, kde děti vypustily holubice, k dobré náladě zahrála cimbálová muzika Vinár a zazpívaly domácí sbory Podolští Sekáči a Podolské Frišky.